Andreas Schönström och andra politiker i kommunstyrelsen ser över möjligheten att införa rökrutor samt förbjuda plastpåsar vid torghandel.

Andreas Schönström och andra politiker i kommunstyrelsen ser över möjligheten att införa rökrutor samt förbjuda plastpåsar vid torghandel. Foto: Markus Celander/ Adobe Stock.

Rökrutor kan införas på allmän plats i Malmö

Politiker ser även över möjligheten att förbjuda plastpåsar vid torghandel

MALMÖ.

Politikerna i Malmö vill införa rökrutor i centrala Malmö. Endast i dessa avgränsade områden ska vara tillåtet att röka. Dessutom ska plast förbjudas vid torghandel och festivaler. Något som Malmö förmodligen är först med i Sverige.

– Cigarettfimpar står för 80 procent av nedskräpningen i Malmö och det är ett jätteproblem. Rök stör omgivningen, både ur ett hälsoperspektiv och själva lukten. I rökrutorna ska det finnas speciella askfat som tar hand om fimparna. Det är där man får röka och ingen annanstans. Men vi vet inte om vi har lagen på vår sida så vi kollar det, säger Andreas Schönström(S), kommunalråd för teknik och service i Malmö.

Om det visar sig att ett förbud är möjligt att införa kan det vara svårt att se att det efterlevs.

– Det blir polisens uppgift och de har mycket annat att göra. Däremot hoppas vi att det uppstår ett socialt tryck som gör att folk går till rökrutorna för att röka. Jag har sett rökbås i Asien och rökare går verkligen dit, säger Andreas Schönström.

Politikerna vill även att all plast förbjuds vid torghandel och matservering vid exempelvis festivaler. Plastemballage, plastpåsar, engångsartiklar i plast och så vidare ska ersättas med miljövänligt material.

– Även om vi städar precis efter torghandeln blir det väldigt skräpigt med en massa plastpåsar som flyger runt Det är inte bara på Möllevångstorget, utan även andra ställen som säljer mat.

Troligen finns ett sådant förbud inte någon annanstans i Sverige. Men även här måste man se hur lagstiftningen ställer sig till ett sådant förbud.

– Vi tittar på två olika saker, antingen ett förbud mot plastpåsar eller att vi erbjuder handlarna papperspåsar. Just nu pratar vi med VA Syd, som delar ut papperspåsar för matavfall till hushållen, om torghandlarna kan använda dessa istället. Frukten och grönsakerna man köper läggs i en sådan påse och när man ätit upp det använder man påsen till att återvinna matavfallet, säger Andreas Schönström.

Han upplever att det är väldigt skräpigt i Malmö.

– Vi vet att skräp bidrar till Malmöbors känsla av otrygghet. Vi har försökt få igång städpatruller runt om i staden, men det är en del problem juridiskt. Den mark som är närmast fastigheterna tillhör fastighetsägarna, gator och trottoarer tillhör staden. Det är endast på kommunal mark Malmö stad kan plocka skräp och skräp rör på sig, blåser runt. På försök i city, längs gågatan, har vi gjort upp med fastighetsägarna att vi får städa från fasad till fasad, vilket har gett effekt. Men ett sådant här samarbete bygger på att staden och fastighetsägarna är överens.

Publicerad 13 April 2019 00:00