I maj blir det möjligt att köra här.

I maj blir det möjligt att köra här. Foto: Åse-Marie Nilsson

Malmös nya huvudgata invigs efter tre års arbete

"Tidigare var det ett jätteruffigt område"

MALMÖ.

Malmös nya huvudgata, Neptunigatan, invigs i slutet av maj, efter tre års arbete. Därefter påbörjas omvandlingen av Citadellsvägen till ett promenadstråk.

Hösten 2016 började ombyggnaden av Neptunigatan till ny huvudgata, mellan Skeppsbyggaregatan och Gibraltargatan. Det är en del av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen.

– Tidigare var det ett jätteruffigt område med gamla industrifastigheter, en stor parkering och järnvägen till Lantmännen gick där. Det är en stor stadsomvandling, säger Christina Andreasson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

De nya broarna.

De nya broarna. Bild: Malmö stad

Gatan kommer att få två körfält för bilar, två för bussar och cykel- och gångbana. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen. En av broarna är en gångbro i kompositmaterial, vilken blir en av de första broarna i Sverige som byggs i sådant material. Det kommer även att finnas 28 biofiltermagasin i platsgjuten betong som ska rena dagvattnet från vägbanan innan det går vidare ut med övrigt dagvatten.

Det framtida gångstråket.

Det framtida gångstråket. Bild: Malmö stad

I slutet av maj ska allt stå klart, vilket kommer att firas med en invigning.

– Vi brukar inte inviga gator, men den här gången tänkte vi göra det. Det är en huvudgata, en stor trafikomvandling och entreprenaden har pågått i tre år, så det har varit en lång process, säger Christina Andreasson.

Framtida Citadellsvägen.

Framtida Citadellsvägen. Bild: Malmö stad

Citadellsvägen ska därefter omvandlas till ett gångstråk. Planeringsarbetet är i gång och nästa år ska själva arbetet sätta igång. Vägen kommer att vara i två ytor, en längs kanalen, en i gatunivå, med gröna ytor och aktivitetsytor.

– Det blir som en förlängning av promenadstråket vid Malmö live. Man ska kunna gå längs kanalkanten ända in till stan, säger Christina Andreasson.

Publicerad 11 April 2019 06:00