Det har varit avgiftsfri parkering i 26 år. Men nu tas den bort.

Det har varit avgiftsfri parkering i 26 år. Men nu tas den bort. Foto: Adobe Stock

Nu slopas gratis handikapparkering på kommunal mark

Numera kan biljetter lösas utan att bilisten behöver ta sig till en automat

MALMÖ.

I 26 år har det varit gratis för rörelsehindrade bilister att parkera på kommunal mark, men i sommar ändras det. Då införs avgifter för handikapparkering.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som har beslutat att införa avgifter efter att frågan har utretts i två år, skriver Skd. Det har varit gratis för rörelsehindrade att parkera på kommunal mark sedan 1993, med motiveringen att de kan ha svårt att ta sig till betalningsautomaterna. Ett problem som inte längre är aktuellt då det numera är möjligt att lösa biljett på andra vis, exempelvis mobiltelefonen, menar tjänstemännen i sitt underlag till kommunstyrelsens arbetsutskott.

När avgifter införs räknar kommunen med att fusket med parkeringstillstånd minskar. Ett motargument till att införa avgifter har varit att funktionshindrade ofta har sämre ekonomi. Men att platserna används på ett mer korrekt vis när avgifter införs väger tyngre, menar kommunen.

En utvärdering av beslutet ska se om två år.

Publicerad 02 April 2019 13:00