Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Sedat Arif (S).

Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Sedat Arif (S). Foto: Markus Celander

Boende för hemlösa i Limhamn: "Moderaterna sprider felaktiga uppgifter"

Sedat Arif (S) försvarar hyresavtalet med Skånska Strand

LIMHAMN.

Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, försvarar hyresavtalet med fastighetsägaren Skånska Strand om att kommunen hyr bostäder åt hemlösa på kvarteret Spiran. Samtidigt bemöter han Moderaternas kritik av projektet. "De sprider felaktiga uppgifter, och gör boende i Limhamn mer otrygga".

Av
Markus Celander

Att samla så många hemlösa på en plats är inte den bästa lösningen, medger Sedat Arif.

– Men det är den bästa av de alternativ vi har. Man kan tycka att det låter som mycket pengar, cirka 340 miljoner kronor under 20 år, men det är det inte i förhållande till det vi betalar idag för vandrarhem och hotell.

Han betonar barnperspektivet – hemlöshetsboendet i Limhamn var i första hand tänkt för barnfamiljer.

– Jämför med till exempel Arlöv Park Hotell som vi använder idag. Det är ingen bra miljö för barnfamiljer. Spiran hade varit bättre, med tryggare miljö, tryggare tillvaro. Dessutom är Arlöv Park Hotell jättedyrt för Malmö stad i förhållande till Spiran.

Det var efter en överklagan från Hanssons Fastigheter som förvaltningsrätten upphävde avtalet mellan Malmö stad och Skånska Strand. Domstolens motivering var att Malmö stad kringgått lagen om offentlig upphandling, LOU.

Enligt Malmö stad krävs ingen offentlig upphandling eftersom det det endast rör sig om ett hyresavtal som medger direktupphandling. Ett sådant avtal kräver dock att det aktuella hyreshuset är byggt när kontraktet skrivs. Dessutom får kommunen inte vara inblandad i projekteringen och ställa specifika krav på fastigheten, och fastighetsägaren får inte heller anpassa byggnaden efter kommunens anvisningar.

Malmö stad överklagade till kammarrätten, som fattade samma beslut som förvaltningsrätten – eftersom bostäderna ännu inte är byggda och Malmö stad, enligt domstolen, haft ett bestämmande inflytande i projekteringen rör det sig om ett offentligt byggentreprenadkontrakt och då gäller lagen om offentlig upphandling, LOU.

Varför gick ni vidare till kammarrätten?

– Våra jurister menade att förvaltningsrätten lagt vikt vid en kommunikation om ett LSS-boende på Spiran som fördes mellan oss och fastighetsägaren i ett tidigt skede. Det är detta LSS-boende som domstolarna tagit fasta på. Men det blev aldrig något av den diskussionen, den försvann tidigt i processen. Och vad gäller bostäder specifikt för hemlösa så har vi aldrig påtalat för Skånska Strand att vi vill att det byggs just sådana bostäder på Spiran.

Stadsbyggnadsnämnden beviljade Skånska Strand bygglov på Spiran den 14 mars i år, endast elva dagar innan kammarrättens dom kom. Bygglovet innebar att hyresavtalet mellan Malmö stad och Skånska Strand, som tecknades redan 2017, trädde i kraft. Enligt detta ska Malmö stad under initialt 20 år betala cirka 17 miljoner kronor per år, exklusive driftskostnader och förvaltning som Malmö stad också står för, till Skånska Strand, som ägs av ett holdingbolag på Cypern.

Att registrera sig utomlands är ett sätt att undvika beskattning i Sverige – känns inte det tveksamt för S, som profilerar sig som ett parti mot skattefusk?

– Många privata företag är registrerade utomlands, det är inte olagligt. Däremot är det märkligt att ett parti som Moderaterna pratar om skattemoral i just detta fall, för det partiet har ju aldrig gjort något åt den saken. Det absolut viktigaste för oss var att få till boende för hemlösa. Kategoribyggande är inte den bästa lösningen, men vilka alternativ har vi? Det finns ju knappt lägenheter, och samtidigt vill Staffanstorp och många andra kommuner inte ta sitt ansvar.

– Och mitt i allt detta sprider Moderaterna felaktiga uppgifter om hemlöshetsboendet på Spiran, att där skulle behövas vakter eftersom det är farliga människor som kommer att bo där. Det finns en bild av hemlösa som missbrukare och kriminella, men här handlar det om människor utan inkomst som behöver tak över huvudet.

– Hela Malmö måste ta ansvar, inte bara de östra delarna. Det Moderaterna gör här är att öka känslan av otrygghet i Limhamn när de sprider sådana uppgifter, säger Sedat Arif.

Vad händer nu med Spiran?

– Den 11 april ska vi ha ett extrainsatt nämndsmöte och diskutera hur vi går vidare.

Hur ser du på risken för att Skånska Strand kräver skadestånd?

– Det viktiga nu är att vi för en dialog med varandra. Det finns ju heller ingenting som hindrar dem från att gå vidare och bygga bostäder på sin mark.

Även Skånska Strands ägare Tommy Månsson säger ordet ”dialog” till Lokaltidningen Limhamn när han får frågan om han ska kräva skadestånd.

– Det är upp till Malmö stad hur de vill hantera detta. Men jag förväntar mig inget skadestånd, däremot att vi för en dialog, säger han.

Nu letar Tommy Månsson byggare för att komma i gång på Spiran.

– 129 bostäder ska ju byggas där, säger han.

Blir det bostäder för hemlösa där?

– Det har aldrig varit tal om att bygga bostäder specifikt för hemlösa. Det är bara något som tidningarna fått för sig.

Vad tycker du om hela denna historia?

– Vad tror du? Jag har inte kunnat göra något under de här åren som jag har arbetat med det här avtalet och nu är allt borta. Jag hade kunnat starta för fyra år och legat på och kommit i gång med bygget. I stället har det stått tomt och kostat mycket pengar.

Fotnot. Moderaternas John Roslund, andre vice ordförnade i hälsa-, vård och omsorgsnämnden, kommenterar i nästa Lokaltidningen Limhamn.

Publicerad 02 April 2019 16:09