Torbjörn Tegnhammar på den omtalade Let´s Go-tomten där Malmö stad vill uppföra ett bostadsområde för hemlösa.

Torbjörn Tegnhammar på den omtalade Let´s Go-tomten där Malmö stad vill uppföra ett bostadsområde för hemlösa. Foto: Markus Celander

Efter kammarrättens dom – Tegnhammar sågar S och L: "Ansvarslöst agerande"

"Bygglovet kan innebära ett skadestånd i mångmiljonklassen och det är Malmöborna som får stå för notan"

LIMHAMN.

Oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar (M) sågar stadsbyggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov för ett hemlöshetsboende i Limhamn: ”Det är ett ansvarslöst agerande som kan innebära att skattebetalarna i Malmö får stå för notan för Socialdemokraternas och Liberalernas misstag", säger han.

Av
Markus Celander

Kammarrätten ogiltigförklarade nyligen Malmö stads avtal med fastighetsägaren Skånska Strand om att bygga bostäder åt hemlösa på kvarteret Spiran, det vill säga gamla Let’s Go-tomten.

Domstolen anser att Malmö stad har ”utövat ett bestämmande inflytande över projekteringen av byggnationen”, och därmed är avtalet ”ett offentligt byggentreprenadkontrakt” som ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, LOU – vilket inte skett.

Bygglovet gavs några dagar innan kammarrättens dom och innebar att ett hyresavtal mellan Malmö stad och Skånska Strand trädde i kraft. I detta avtal föbinder sig Malmö stad att förvalta hemlöshetsboendet och hyra det av Skånska Strand under 20 år till en kostnad av cirka 340 miljoner kronor.

Moderaterna har hela tiden varit emot tanken på ett bostadskvarter som byggs specifikt för hemlösa och reserverade sig därför i stadsbyggnadsnämnden mot beslutet att bevilja bygglov. I stället ville de bordlägga ärendet och avvakta kammarrättens dom, förklarar Torbjörn Tegnhammar.

– Beslutet i nämnden togs alltså medan ärendet låg hos kammarrätten. En månad mer eller mindre hade inte spelat någon roll för ett projekt av denna storlek, säger han.

Efter kammarrättens dom kan Malmö stad hamna i en situation där fastighetsägaren kräver skadestånd i mångmiljonklassen eftersom alla villkor för avtalets giltighet uppfylldes när bygglov beviljades, menar Torbjörn Tegnhammar.

– Det kan komma att handla om enorma summor och det är givetvis skattebetalarna som får stå för notan.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sofia Hedén (S) påpekar att hennes nämnd endast hanterar frågan om bygglov.

– Och så länge det överensstämmer med detaljplan får vi inte neka bygglov. Det vet Torbjörn Tegnhammar mycket väl. Det här är bara ett spel, det handlar i grund och botten om att de inte tar ansvar för att lösa Malmös hemlöshetsproblematik, säger hon.

Samma sak säger kommunalråd Simon Chrisander (L). Han sitter inte i stadsbyggnadsnämnden men som ansvarig för miljö och stadsbyggnad har han engagerat sig i ärendet.

– Bygglov och hyresavtal är två helt skilda saker. Bygglovet var inte baserat på att där skulle vara hemlöshetsboende på Spiran, utan endast baserat på om det följer detaljplanen. Även vi i Liberalerna är emot hyresavtalet av samma orsaker som Moderaterna.

Man samtidigt är bygglovet knutet till hyresavtalet. Det senare gäller först när bygglov beviljats?

– Jo, men även om vi, som Moderaterna vill, hade bordlagt ärendet en månad så hade själva frågan om bygglov inte kunnat beslutas på annat sätt. Vi kan inte neka en bygglovsansökan som är i enlighet med detaljplan.

Även om ni visste hur kammarrätten skulle besluta?

– Oavsett vad kammarrätten beslutar så tas bygglovsbeslutet på separata grunder från hyresavtalet.

Enligt Torbjörn Tegnhammar riskerar nu Malmöborna att få betala ett högt skadestånd till fastighetsägaren?

– Bygglovsbeslutet kan inte resultera i skadestånd, sen får vi se hur Skånska Strand väljer att gå vidare när det gäller hyresavtalet. De har ju ett bygglov nu och kan gå vidare och bebygga fastigheten och sedan hyra ut den som ett vanligt hus.

Moderaterna och Torbjörn Tegnhammar kräver att hela projektet stoppas.

– Främst därför att det inte blir något värdigt boende. Risken för en stigmatisering av människor som redan befinner sig i utsatthet ökar i ett kvarter som är konstruerat för segregation. Istället bör bostäder för hemlösa spridas ut över hela staden och så även i Limhamn.

– Men oavsett vad man anser om boendet i sig menar jag att varje förtroendevald ska prioritera ansvarsfullhet och omsorg om skattebetalarnas pengar före prestige och diverse arvoderade maktpositioner. Att som nu skett driva igenom bygglovet innan dom fallit var helt enkelt inte seriöst, nu måste hela projektet stoppas för att undvika att Malmös skattebetalare inte riskerar att åsamkas ännu mer skada.

Hyresavtalet mellan Malmö stad och Skånska Strand löper över 20 år och förmodas kosta cirka 340 miljoner kronor. Avtalet innehåller klausulen ”Detta avtal träder i kraft så snart Malmö kommun godkänt och undertecknat avtalet samt hyresvärden erhållit bygglov och nödvändiga byggkreditiv”.

Publicerad 27 March 2019 09:51