Förhoppningen är att den positiva utvecklingen i området håller i sig.

Förhoppningen är att den positiva utvecklingen i området håller i sig. Foto: Åse-Marie Nilsson

Boende i Seved känner sig allt tryggare

Kriminaliteten har minskat

MALMÖ. Tryggheten ökar och brottsligheten minskar i Seved, ett område som tidigare bedömts som särskilt utsatt. Ett förbättrat samarbete mellan bland annat fastighetsägare, kommun och polis har gett effekt. Det visar en rapport från Malmö universitet.

Av
Elisaveta Gräsbeck

Kriminologer från Malmö universitetet har skrivit en rapport om brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder i Seved/Södra Sofielund. Fokus har legat på kameraövervakningen i området. Även samarbete mellan fastighetsägare, polis, kommun och räddningstjänst har bidragit till en tryggare stämning. Det framgår av ett nytt pressmeddelande från Polismyndigheten.

– Det är märkbara förändringar. Samverkansmodellen med Fastighetsägare Sofielund är en framgångsfaktor, säger Hjalmar Falck, Malmö stads utvecklingssamordnare för Sofielund och verksamhetsledare i Fastighetsägare BID Sofielund.

Sevedområdets största brottsproblematik har länge varit den öppna försäljningen av narkotika. Även grova våldsbrott i form av skjutningar och sprängningar tillhör gatubilden. Men på senare tid har området varit mindre drabbat.

– Resultaten från vår studie visar på att den öppna narkotikahandeln delvis försvunnit från gatorna och det ser ut som om även våldsbrottsligheten minskat något. Parallellt med detta ser vi tendenser till att tryggheten i området ökat, säger docent Anna-Karin Ivert från Malmö universitet som skrivit rapporten tillsammans med doktorand Karl Kronkvist.

Seved var det första bostadsområdet i landet där polisen fick tillåtelse att kameraövervaka dygnet runt. Sedan 2015 finns det fem kameror på plats och de är viktiga redskap i polisens arbete.

– Vi ser tydliga förändringar. Kriminaliteten har minskat och vi ser ingen återväxt i kriminalitet. Vår arbetsmiljö har blivit bättre tack vare kamerorna som kan styras från våra bilar. Vi håller på att återskapa tryggheten i området men vi måste ha uthållighet, säger Andy Roberts, chef för lokalpolisområde Malmö Norr som tidigare har jobbat i området under många år.

Förutom kameror är nu fler poliser i rörelse i området, punktinsatser görs mot kriminella och biltrafiken har minskat. Sevedsområdet hålls även rent och snyggt med hjälp av städpatruller och klottersanering. Det gör också sitt till för att de boende i området trivs bättre, visar rapporten.

Men även om narkotikabrottsligheten gått ner i Seved så finns den fortfarande kvar och flera utmaningar kvarstår.

– Innan var det mer gäng som stod mer öppet och synligt och enbart med sin närvaro hotade, det tycker jag inte de gör på samma sätt nu. De har inte försvunnit men de har krupit undan. De är inte lika synliga längre och att allmänheten inte märker av dem på samma sätt gör att det upplevs tryggare, säger en av de boende i rapporten.

Enligt universitetsrapporten är de som bor och rör sig i Seved överens om att det är flera faktorer och aktörers arbete som bidragit till en positiv förändring i området. Förhoppningen är att utvecklingen håller i sig.

– Idag räknas södra Sofielund som ett av 23 särskilt utsatta områden i landet men med stöd av den positiva utvecklingen och effekterna av kamerabevakningen räknar vi med att kunna strykas från listan om ett år, säger Hjalmar Falck.

Publicerad 21 March 2019 00:00