Foto: Arkiv/Andreas Holm

Svullen lymfkörtel var elakartad tumör – upptäcktes två år efter läkarbesöket

Vårdcentral Limhamn Lex Maria-anmäls för fördröjd diagnos

Av
Markus Celander

LIMHAMN. En äldre kvinna sökte hos Vårdcentralen Limhamn för svullen lymfkörtel på halsen. Undersökande läkare bedömde den som godartad efter att ha känt på den. Först två år senare sändes kvinnan till skiktröntgen som visade att körteln var en elakartad tumör och att det fanns metastaser på levern.

I Lex Maria-anmälan som vårdcentralen gjort fastslås att lymfkörteln borde ha utretts initialt, men till undersökande läkares försvar konstateras att kvinnan hade en rad andra symptom kopplade till att hon led av den kroniska diarrésjukdomen kollagen kolit, och eftersom det var denna sjukdom hon sökte hjälp för så fokuserade läkaren på den.

Dessutom så infördes under de två år som passerade fram till skiktröntgen ett standardiserat vårdprogram för knutor på halsen, just för att minska risken för händelser som denna.

Nu ligger ärendet för beslut hos Ivo, Inspektionen för vård och omsrog.

Publicerad 26 February 2019 13:29