"De ska parkeras så att de inte stör. Man får till exempel inte ställa dem mitt i en entré eller mitt på trottoaren", säger Andreas Schönström (S), trafiknämndens ordförande. Foto: Markus Celander/Lime

Parkeringsvakter ska kontrollera elsparkscyklar – kan forslas bort

Malmös politiker vill att uthyrningsföretagen tar ett ansvar

MALMÖ.

Invasionen av elsparkcyklar i Malmö gör nu att stadens politiker vill öka kontrollen av dem. Vid trafiknämndens möte på måndagen beslutades det att både polis och parkeringsvakter ska göra fler kontroller av fordonen. Uthyrningsföretagen ska också ta ett större ansvar för sina fordon och för att reglerna efterföljs.

Som Lokaltidningen tidigare har skrivit om är det oklart om de elsparkcyklar som finns att hyra i staden ska klassas som cyklar eller mopeder. Men om man utgår från att de är cyklar, som uthyrningsföretagen själva gör, så ska samma regler som cyklar gälla, också när det gäller parkering.

– De ska parkeras så att de inte stör. Man får till exempel inte ställa dem mitt i en entré eller mitt på trottoaren. Längs en husvägg kan vara ok, men om de trillar står de i vägen. Där det finns cykelställ, som vid Triangeln, ska elsparkcykeln ställas där, säger Andreas Schönström (S), trafiknämndens ordförande.

På nämndens möte under måndagen kom man överens om tre åtgärdspunkter för elsparkcyklar. Den första är att polisen ombeds att göra mer frekventa kontroller av hur användare kör fordonet så att det inte körs på trottoarer eller i en hastighet högre än 20 kilometer i timmen. Polisen ombeds också plocka in elsparkcyklar och testa att de uppfyller kraven på att vara cykel.

– Om de går över 20 kilometer i timmen räknas de som en moped, och då krävs bland annat hjälm, förarintyg och trafikförsäkring, säger Andreas Schönström.

Malmös kommunala parkeringsbolag ska också kontrollera att elsparkcyklarna inte står felparkerade.

– Vi har beslutat att parkeringsbolaget, som ju har hand om fordon, ska prioritera om någon månad och koncentrera sig på elsparkcyklar. De som är felparkerade plockas bort och transporteras till Jägersro, där uthyrningsföretagen får lösa ut dem för 350 kronor, säger Andreas Schönström.

Den tredje åtgärden är att uthyrningsföretagen själva måste ta ett större ansvar.

– Jag vill gärna höra vilka åtgärder de själva tänker vidta. De har ju tydliga regler, men bryr sig inte om om kunderna följer dem. Det här är ju inget som ska belastas kommunen eller skattebetalarna, utan ytterst måste företagen själva ta ansvar för sin produkt. Varför inte ha ett speciellt ställe där elsparkcyklarna lämnas tillbaka vid centrala platser? Så gör vi med hyrcyklar, något som fungerar jättebra. Om man tar allmän mark i anspråk följer ett ansvar med det, säger Andreas Schönström.

Möjligheten att förbjuda elsparkcyklar i vissa områden utreds också.

Publicerad 15 February 2019 15:15