Ringduve Taxi har begärts i konkurs.

Ringduve Taxi har begärts i konkurs. Foto: Mostphotos

Malmö stad bryter med våldsdrabbat taxibolag

"Det viktigaste för oss är att kunna erbjuda trygg och säker skolskjuts till våra elever"

MALMÖ.

Malmö stad har sagt upp avtalet om skolskjuts med Ringduve Taxi. Anledningen är att bolaget, som har kopplingar med flera av de senaste årens skjutningar och våldsbrott i Malmö, har begärts i konkurs.

Malmö stad byter leverantör av skoltaxi för särskoleelever. Den tidigare leverantören, Ringduve Taxi, är begärd i konkurs. Datum för konkurs var satt till den 20 december, men har flyttats fram till januari.

– Det viktigaste för oss är att kunna erbjuda trygg och säker skolskjuts till våra elever. Ringduve Taxi är på ekonomiskt obestånd och har svårt att utföra sitt uppdrag med bibehållen kvalitet. När konkursförhandlingen före jul sköts upp, gjorde vi bedömningen att vi behövde agera snabbt för att trygga skolskjutsen inför våren, säger Carina Tempel, servicedirektör i Malmö stad, i ett pressmeddelande.

Ringduve Taxi har utsatts för flera attentat, som bilbränder och kontor som beskjutits. Taxibolaget har kopplingar till flera av de senaste årens skjutningar och sprängdåd.

Under våren kommer Taxi Kurir att ta över skolskjutsarna för Malmö stads cirka 270 elever i grund- och gymnasiesärskola.

– Vi har samarbete med dem sen tidigare vad gäller annan typ av skolskjuts. Det känns tryggt att leverantören redan har den erfarenheten och vi vet att de uppfyller alla säkerhetskrav vi ställer, säger Carina Tempel.

Publicerad 08 January 2019 11:55