Mahmoodmoskén.

Mahmoodmoskén. Foto: Nemir Chaudhry/Creative Commons

Moské befarar att de kommer skymmas

Församlingen vill att Malmö tar hänsyn till att moskén är en kulturbyggnad

MALMÖ.

Mahmoodmoskén känner att Malmö stad inte lyssnar på dem och överklagar därför detaljplanen för närområdet. De protesterar mot att byggnader runt dem kommer att kunna bli för höga och därmed skymma moskén.

Av
Mattias Grenholm

Islams Ahmadiyyaförsamling menar att när de köpte marken och lät uppföra moskén vid Hästskogatan och Jägersrovägen stod det i detaljplanen att framtida omgivande byggnader inte skulle bli högre än 5 meter. De valde platsen just för att moskén ska kunna ses på avstånd.

I september klubbade dock stadsbyggnadsnämnden den nya detaljplanen för utbyggnad av industriområdet Elisedal och i den framgår att husen får byggas upp till 14 meter.

”Synlighet var en av de grundläggande orsakerna till att vi valde Hästskogatan som adress för moskén. Enligt de ritningar vi fått så kan vi tydligt se att moskén skyms från nästan alla håll och enbart från en speciell vinkel är moskén synlig från långt håll”, skriver företrädare för moskén i sitt överklagande, som är ställt till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

– Kommunen har inte tillfrågat oss innan denna detaljplan bestämdes. Vi önskar att de tar hänsyn till att moskén inte bara är en bönesal utan även en kulturbyggnad, som är tänkt att ses från alla håll, säger Kareem Lone på Islams Ahmadiyyaförsamling.

Han betonar att Mahmoodmoskén är tänkt som en plattform för mångkultur där representanter för olika religioner ska kunna mötas.

Dessutom påpekar moskéns företrädare att stadsbyggnadskontoret inte har tagit hänsyn till att det ligger en bostad i deras byggnad trots att det i framtiden kommer att finnas risk för ökade luftföroreningar i området.

Lokaltidningen har sökt stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (MP).

Publicerad 30 October 2018 00:00