Mohammed Nyméri med några av sina elever: Qamar Bnesaid,Zahraa Abu Kalal, Heba Shinawa, Zahraa Al-Rrahmani och Hanin Al Alwan.

Mohammed Nyméri med några av sina elever: Qamar Bnesaid,Zahraa Abu Kalal, Heba Shinawa, Zahraa Al-Rrahmani och Hanin Al Alwan. Foto: Åse-Marie Nilsson

Här får eleverna betyg redan i årskurs 4

Malmö Friskola ingår i en försöksverksamhet med tidiga betyg

KIRSEBERG.

På Malmö Friskola får eleverna betyg redan i årskurs 4. Skolan är en av elva skolor i landet som ingår i en försöksverksamhet med tidiga betyg. Efter snart två terminer råder det delade meningar på skolan huruvida det är bra eller dåligt.

Försöksverksamheten med betyg varje termin från och med årskurs 4 startade i höstas. Skolverket har i uppdrag av regeringen att utvärdera försöket, som pågår till sommaren 2021. Försöksverksamheten tog höjd för 100 skolor, men endast elva skolor deltar. Den enda i Malmö är Malmö Friskola, en F-6-skola med 110 elever främst från Rosengård, Lindängen och Holma.

– Elva skolor är ett väldig litet underlag. Vi är den enda skolan i Malmö som deltar, vi är dessutom en friskola, ingen kommunal skola i Malmö är med, säger Marie Widell.

Hon tillträdde som rektor på skolan vid årsskiftet och var inte delaktig i beslutet att delta i försöksverksamheten. Därför tycker hon att det är svårt att ha några bestämda åsikter. Men generellt tycker hon att det finns en okunskap hos lärarna i hur man sätter betyg. Det kan bero på att man är ny i yrket eller är ovan vid att sätta betyg, men det borde inte vara något svårt, menar hon.

– Har man en klass hela dagarna ska man veta exakt hur eleverna ligger. Därför ska man inte behöva bli stressad över att behöva sätta betyg på dem.

Marie Widell upplever att betyg är något laddat, som stressar många lärare.

– Jag vet inte riktigt varför. Man ska ju ändå ge omdömen varje termin och betyg är bara ett annat sätt att bedöma eleverna på. Jag tror att en anledning kan vara att lärarna känner sig uthängda om de gör fel, både av elever och föräldrar.

Mohammed Nyméri, mentor och lärare för årskurs 4, menar att det finns både för- och nackdelar med betyg så tidigt.

– Vi som lärare blir hyperfokuserade på kunskapskraven och vad det är vi bedömer egentligen. Vi har många diskussioner kring det. Vi har blivit mer inlästa på kunskapskraven och anpassat lektionerna efter det.

Vad finns det för nackdelar?

– Att de svaga eleverna måste bedömas så tidigt, vilket gör att de lätt tappar motivationen. Man behöver inte betyg för att veta vilka elever som behöver extra stöd, det vet vi redan innan. Vi försöker se hur vi kan stärka dem, och då blir det ett bakslag att få ett F i betyg. Forskningen visar just detta, att det är dessa elever som missgynnas av betyg i en tidig ålder. Om eleverna kämpar hårt är det synd att det inte reflekteras i betygen. Ett betyg säger inte så mycket. Vissa elever mognar senare. Vad har de för nytta av ett betyg i årskurs 4?

Vad tycker du personligen om betyg i årskurs 4?

– Jag skulle välja att ha betyg senare.

Pratas det mycket om betyg bland eleverna i årskurs 4?

– Ja, de ställer ofta frågan om något kommer att betygsättas istället för att fokusera på lektionen och lärandet.

Qamar Bnesaid, i årskurs 4, tycker att det är bra med betyg.

– Då vet man var man ligger. Jag är inte nervös inför betygen, jag vill bara veta var jag ligger så att jag kan bli bättre.

Klasskamraterna Zahraa Abu Kalal och Heba Shinawa instämmer.

– Det är bra att få betyg redan nu, för då kan vi förbättra betygen till årskurs 6.

Zahraa Al-Rrahmani ser både för- och nackdelar.

– Det är bra att att vi blir vana vid det till årskurs 6. Men jag tycker att vi är för små för att få betyg. Det hade varit bättre att att ha det i årskurs 5. Vi har nationella prov i årskurs 3 och sedan betyg direkt i årskurs 4. Om man inte har bra på nationella proven har man ingen tid på sig att förbättra sig.

Hanin Al Alwan var nöjd med höstterminens betyg.

– De var som jag tänkt mig och jag tror att de blir ungefär desamma till sommaren. Jag tycker inte att det känns stressigt med betyg.

Publicerad 18 May 2018 00:00