Louisedalsgården.

Louisedalsgården. Arkivfoto: Privat

Merparten av den gamla 4H-gården rivs

KÄGLINGE.

I sju år har Louisedalsgården stått tom sedan 4H-verksamheten där upphörde. Under tiden har gården förfallit allt mer, och kommunen vill nu riva allt utom boningshuset.

– Vi har ansökt om en ny detaljplan för att utveckla området och parallellt med det har vi ansökt om rivning av några av byggnaderna. Det rör sig om alla byggnaderna utom det gamla boningshuset, säger Sven Gustafsson, enhetschef, exploateringsavdelningen.

Det finns tre anledningar till att kommunen väljer att riva.

– Byggnadernas dåliga skick gör det problematiskt att skapa något nytt. Det blir helt enkelt för dyrt att renovera. Dessutom kommer det att skapa en större flexibilitet för det vill vi göra med tomten. Det är också problem med skadegörelse och tillhåll och rivning gör fastigheten tryggare, säger Sven Gustafsson.

Tanken är att rivningen ska genomföras efter sommaren.

Det finns ett stort missnöje med hur kommunen låtit fastigheten bara stå och förfalla. Vad är din kommentar till det?

– Jag kan förstå det, och jag kan bara beklaga. Under många år försökte vi hitta nya hyresgäster. Det var ett arbete i sig som drog ut på tiden. För cirka två, tre år sedan beslutade vi att utveckla fastigheteten till något annat. Ett detaljplansarbete är ett tidsödande åtagande.

Vad är planen för fastigheten?

– Arbetshypotesen är att göra ett 30-tal bostäder. Vi vet ännu inte om det blir på varandra eller som radhus. Sedan planerar vi även ett LSS-boende. Båda skulle kunna rymmas där. Planeringsarbetet tar lång tid, då är det bättre att riva och ha kontroll.

Hur ser tidsplanen ut?

– Planarbetet har ännu inte kommit i gång riktigt. När det väl gör det tar det 1-1,5 år. Sedan förberedelse för att börja bygga. Så ett par,tre år.

Publicerad 09 May 2018 00:00