Bellevuegården tillhör de områden som har längst kötid för hyreslägenheter i Malmö.

Bellevuegården tillhör de områden som har längst kötid för hyreslägenheter i Malmö. Foto: Mostphotos

Kötiden för hyreslägenheter ökar i Malmö

MALMÖ.

Den genomsnittliga kötiden för att få en hyreslägenhet via Boplats syd sjönk under förra året med fyra dagar till 1137 dagar. Malmö gick dock mot strömmen – där ökade kötiden den genomsnittliga kötiden med 46 dagar till 1290 dagar. Mellanheden, Möllevången och Bellevuegården tillhör de områden där kötiden är allra längst.

Krister Hjelm, vd för Boplats syd, säger att han inte vill dra några långtgående slutsatser om varför kötiden är längre i Malmö än på övriga orter där Boplats syd finns. En anledning som han lyfter fram är dock att bostadsförmedlingen har ett starkare fäste i Malmö.

– Vi har funnits längst tid i Malmö och har fler som har stått i kö länge. Det kan vara en anledning. Vi har inte funnits lika länge i till exempel Trelleborg och Helsingborg. I takt med att vi etablerar oss där kommer det att få effekt på kötiderna.

Vad krävs för att korta kötiderna i Malmö?

– En del är att producera nya lägenheter, naturligtvis. Samtidigt ser vi att den stora massan inte efterfrågar lite dyrare nyproducerade lägenheter. Man kan förstås inte bygga gamla lägenheter, men jag ser en risk med att fastighetsägare allt mer väljer att renovera, vilket höjer standarden och därmed hyrorna. Det gör att beståndet av de lägenheter som efterfrågas mest minskar. Utbudet av det som folk uppfattar som prisvärda lägenheter minskar.

I vilka delar av Malmö är lättast respektive svårast att få tag i en lägenhet?

– Det är inte jättestora skillnader. I ett område som Hyllievång byggs det mycket, då går den genomsnittliga kötiden ner. På Lindängen har Trianon byggt nya bostäder för första gången på många år det ger också kortare köer. Områden som Lorensborg, Bellevuegården, Mellanheden och Möllevången tillhör dem med längst kötid. Det är områden med ett stort bestånd av lägenheter som är byggda på 1950-talet och där är hyrorna lägre.

Boplats Syd

Bostadsförmedlingen Boplats syd förmedlade 5 939 lägenheter under 2017, vilket är ökning med över 600 lägenheter jämfört med 2016. Anledningarna är att fler fastighetsägare har anslutit sig och att fler lägenheter har byggts.

De samarbetar nu med 60 hyresvärdar i 14 skånska kommuner.

Publicerad 12 January 2018 06:00