Hanne Birk med området som ska bli Varvsstaden i bakgrunden. Foto: Per Ingridz

Hanne Birk med området som ska bli Varvsstaden i bakgrunden. Foto: Per Ingridz

Industrier ska bli ny stadsdel

Röda tråden

Av
Per Ingridz

Per Ingridz

VÄSTRA HAMNEN. Hanne Birk är ansvarig för stadsutvecklingen av Varvsstaden. Hennes vision är att det gamla Kockumsområdet ska ta klivet in i framtiden utan att förlora sin historia.
– Jag vill förvalta och ta till vara på dess själ och historia genom bevara och förnya områdets arkitektur, säger hon.

Varvsstaden innefattar hela det område där Kockums industrier tidigare låg. Det är 19 hektar mark som ska omvandlas från industribyggnader till en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor och butiker. Tanken är att där ska finnas uppemot 1500 bostäder och 5000 arbetsplatser när allt är utbyggt. Om ungefär ett år ska den sista industriella verksamheten – EWP som tillverkar vindkraftverk – flytta från Varvsstaden till Landskrona.
– Då försvinner den sista delen av Malmös historia som industristad från det här området. Nu ska varvsstaden bli en levande och attraktiv stadsdel med en vision om att vara en kontrasternas stad, både vad det gäller människor, funktioner och arkitektur, säger Hanne Birk och besvarar därmed frågan från förra veckans Röda tråden.
Området kommer att utvecklas under en period på 20 år eller mer och ska när det står klart vara en till stora delar självförsörjande stadsdel.

”Ska vara modig”

– Man måste analysera det man har. Genom material, färger och former kan man vidareutveckla det med ny arkitektur. Det handlar inte om att kopiera det gamla utan om att hitta ett nytt språk. Jag tycker att man ska vara modig och inte så följsam, säger hon.
Hon lyfter också fram människorna som den viktigaste pusselbiten när det gäller att skapa en ny stadsdel.
– Jag vill att Varvsstaden ska vara en naturlig del av centrala Malmö. Tanken är att det här området ska locka folk även från andra stadsdelar. Jag tycker att Djuphavsbadet och STPLN vid Stapelbäddsparken är bra exempel på platser som lockar till sig folk från olika platser.

Skola kan ge draghjälp

Utformningen av Varvsstaden görs i samarbete mellan Varvsstaden AB och Malmö stad. Tillsammans har man under många år arbetat med en utvecklingsplan för området som nu är antagen. Hur och när utbyggnaden börjar beror på intresset från hyresgäster och investerare.
Hanne Birk hoppas att en detaljplan för en ny skola ska vara klar runt 2018 och att det kommer att bidra till att även andra byggprojekt drar igång.

Personligt
Namn: Hanne Birk.
Familj: Man, två flickor och en katt.
Bor: Västra hamnen.
Intressen: Yoga, mat, resa och Julius Persson.
Yrke: Arkitekt, ansvarig för stadsutveckling på Varvsstaden AB.
Frågan går vidare: till Caroline Lundholm: Hur kan idén "making space" utvecklas i området?

Publicerad 09 September 2014 07:00