Fair Play.

Fair Play. Foto: Google Maps

”De styrande i Malmö gör det svårare för Fair Play Tennisklubb att ta hand om ungdomarna”

INSÄNT. Fair Play Tennisklubb har ansökt om uppsättning av åtta reklamskyltar på sin byggnad på Erikslustvägen och Mellanhedsgatan.

Fair Play Tennisklubb är en ideell förening som i stort lever på medlemsinkomster och avgifter för tennisskolor och är i behov av alla möjliga intäkter såväl från sponsorer till möjligheten att kunna nyttja fastigheten optimalt med nya möjligheter till inkomst för annonser på fasad. Allt för att kunna klara av att bedriva Malmös största barn- och ungdomsverksamhet inom föreningslivet.

Fair Play Tennisklubb har verksamhet för flera hundra barn och tonåringar och är trygghetsskapande så att barn och ungdomar ägnar sig åt sport och idrott istället för att komma i kontakt med ungdomar som inte sköter sig. Stadsbyggnadsnämnden vill genom sitt avslag av byggnadstillstånd av reklamskyltar göra det ekonomiskt mycket svårare för tennisklubben att sköta sin verksamhet.

Att hänvisa till att nämnden tidigare inte beviljat Hyllie Sportcenter byggnadstillstånd för sina reklamskyltar visar på att man tydligen sätter det i system att göra det så svårt som möjligt för föreningar att ta hand om Malmös ungdomar. Detta trots att det i Socialdemokraternas och Liberalernas budget anges att föreningslivet är viktigt för att Malmö ska få en öppen och inkluderande stad. Platsen anser de styrande inte är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt att natur- och kulturvärden på platsen inte uppfyller god helhetsverkan. De föreslagna skyltarna anses inte vara förenliga med detta krav. Det allmänna intresset anses i detta fall väga tyngre än det enskilda.

Moderaterna och Centerpartiet är mycket imponerade av den verksamhet som Fair Play Tennisklubb bedriver och vi vill göra allt för att klubben skall kunna fortsätta med sin ungdomsverksamhet. Vi tycker det är viktigare med ungdomsverksamhet framför att ta hänsyn till natur- och kulturvärden på den platsen där verksamheten bedrivs. Därför så yrkade vi på att bygglovet för reklamskyltarna skulle beviljas.

Göran Wiberg (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden

Publicerad 18 November 2019 10:53