Det pratas mycket om parkeringsregler i Limhamn.

Det pratas mycket om parkeringsregler i Limhamn. Foto: Markus Celander

Parkeringsfrågan i Limhamn: "Förbittringen är stor"

INSÄNT. Läste rubrik i Lokaltidningen Limhamn 9 november: ”Förslag: Höj avgift för boendeparkering till 1500 kronor i månaden” och konstaterade att vederbörande förslagsställare säkerligen inte ens kan ha körkort.

Förbittringen är stor i Limhamn över den nyinförda boendeparkeringen.

Icke minst bland näringsidkare där tillgång till korttidsparkering med p-skiva för handlande inte längre finns, utan nu måste avgift betalas i automater – som ofta står fjärran placerade.

Nu flockas man på Malmborgs och Willys, eller drar vidare till Emporia och Mobilia. Vissa tider är det totalt kaos på Malmborgs parkering och till exempel vid infarten från rondellen Linnègatan vid Linnéskolan.

Omsättningen för vissa näringsidkare har minskat med 15–20 procent i veckan sedan det nya systemet infördes.

”Rolfen”, Limhamnsbo sedan 1974

Publicerad 13 November 2019 11:35