Foto: Pressbild

Insänt: "Tygelsjö förtjänar bättre kollektivtrafik"

INSÄNT. Är det rimligt att vi Tygelsjöbor, som kommunmedlemmar i Malmö, förtjänar den kollektivtrafik som förbinder Tygelsjö med Malmö idag?

Här några exempel: Tygelsjö ligger på ungefär samma avstånd som Oxie/Kristineberg och Klagshamn räknat från Malmö Central. En vardagskväll är sista möjligheten att åka kollektivt till Tygelsjö klockan 22.17 från Malmö C med regionbuss 150, och från Södervärn klockan 22.29.

På natten mot lördag gäller entimmestrafik mellan klockan 21.19 och 02.19. Inte så angenämt att vänta på bussen upp emot en timme. De nämnda exempeln innebär hur som helst att det är helt omöjligt att till exempel se en längre föreställning på Malmö Opera eller Malmö Live då man oftast missat sista bussen till Tygelsjö om det inte är en fredags- eller lördagskväll.

Sena bioföreställningar eller restaurangbesök kommer inte heller på fråga för Tygelsjöbor som vill nyttja kollektivtrafiken måndag–torsdag, och vad gäller helgerna så är det alltså entimmestrafik som gäller.

Klagshamnbor är däremot lyckligt lottade då det på vardagar kan åka med 20 minuters mellanrum ända fram till klockan 00.33 från Södervärn, och under helgen var tjugonde minut fram till klockan 03.13.

Oxiebor kan på vardagar åka från Södervärn med 20 minuterstrafik ända fram till klockan 00.51 för att inte tala om helgen då de kan åka från Södervärn var tjugonde minut fram till klockan 03.11.

Ovannämnda är bara ett par exempel på ojämnlik kollektivtrafik till och från Tygelsjö. Många av oss om bor i Tygelsjö undrar nu:

Ska den kommunala likabehandlingsprincipen gälla även för Tygelsjö vad gäller kollektivtrafiken?

Med hänsyn till Tygelsjös snabba expansion, är inte vi förtjänta av en bättre kollektivtrafik?

Är det miljömässigt rimligt att de flesta hushållen i Tygelsjö tvingas ha två bilar för att lösa det så kallade livspusslet på grund av bristfällig kollektivtrafik?

Är det rimligt att vi själva, alldeles för ofta, måste betala taxi från stan till Tygelsjö, på grund av bristfällig kollektivtrafik?

Är det inte på tiden att Malmö stad, i samarbete med Skånetrafiken, gör något åt denna situation. Skånetrafiken har för övrigt inskrivet i sin verksamhetsplan att ”Vi erbjuder kollektivtrafik i världsklass”.

Insänt av Björn Lundqvist, Tygelsjö

I ett mejl till Lokaltidningen Limhamn skriver Anderas Schönström (S), kommunalråd i Malmö stad för teknik och service att "kommunen bestämmer ju inte var och hur ofta bussarna ska gå", men han lovar att framföra önskemålet till kolletivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M).

Publicerad 24 September 2019 12:04