Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd. Foto: Pressbild

Insänt: Sälj inte Malmös sista genuina prästgård

INSÄNT. Den 17 juni tog kyrkorådet i Malmö pastorat beslut om att Södra Sallerups prästgård skulle lämnas till försäljning. Husie kyrka hade gjort en konsekvensanalys inför kyrkorådets sammanträde, om hur de nyttjar Södra Sallerups prästgård. Nitton olika aktiviteter nämndes i denna konsekvensanalys, bland annat det traditionella midsommarfirandet som arrangerats i Södra Sallerups prästgård sedan 1922. I beslutsunderlaget framgick det inte var alla dessa verksamheter skulle flytta när prästgården säljs.

Svenska kyrkan i Malmö hade även framställt en barnkonsekvensanalys inför beslutet. Enligt barnkonsekvensanalysen har prästgården varit och är en faktor i bokandet av dop i Södra Sallerups kyrka och Husie kyrka. Även från andra ställen i Malmö lånar man lokalerna för dopkaffe. Dopet ingår i kyrkans kärnverksamhet och det är märkligt att Svenska kyrkan i Malmö säljer en prästgård som är viktig för kyrkans grundläggande verksamhet.

Enligt barnkonsekvensanalysen finns risken att Husie kyrka tappar kontakten med möjliga dopkandidater, om en försäljning äger rum. Även konfirmationsarbetet kommer drabbas enligt barnkonsekvensanalysen. Trots allt detta underlag om att verksamheten kommer drabbas beslutade kyrkorådet att lämna Södra Sallerups prästgård till försäljning.

Den årliga driftkostnaden för Södra Sallerups prästgård är ungefär 613 000 kr. Denna kostnad ska sättas i förhållande till Malmö pastorats ekonomi. Svenska kyrkan i Malmö hade 2018 ett överskott på 11,4 miljoner kr, och året innan ett överskott på 5,1 miljoner kr. 2018 hade Svenska kyrkan i Malmö kostnader på 415 miljoner kr. Det vore ingen ekonomisk belastning för Svenska kyrkan i Malmö att behålla prästgården, vilket gör det ännu märkligare att kyrkorådet med Socialdemokraterna i spetsen valde att lämna prästgården till försäljning.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot försäljningen av Malmös sista genuina prästgård. Vi gjorde detta på grund av att det skadar verksamheten. Vi gjorde detta på grund av att Svenska kyrkan i Malmö har råd att behålla Södra Sallerups prästgård. Vi gjorde detta för att Södra Sallerups prästgård är byggd 1882 och är en kulturell, ekonomisk och existentiell tillgång för Svenska kyrkan i Malmö. Men viktigast av allt var att majoriteten av verksamhetsrådet vid Husie kyrka, var emot en försäljning. De som använder sig av prästgården tycker att en försäljning kommer skada Svenska kyrkans verksamhet. 2017 anordnades även en namninsamling av aktiva medlemmar vid Husie kyrka för att stoppa en försäljning av Södra Sallerups prästgård.

Bortsett från de aktiviteter som redan sker på prästgården har diakoner inkommit med en projektbeskrivning på ett förslag på hur Södra Sallerups prästgård kan användas för diakonal verksamhet. Dessa förslag har avfärdats av kyrkorådets arbetsutskott, som består av Socialdemokraterna och POSK. Svenska kyrkan i Malmö säljer en prästgård som behövs, väcker engagemang och där försäljningen skadar verksamheten.

Sverigedemokraterna motsätter sig att Malmös sista genuina prästgård, som hittills kunnat användas av Svenska kyrkans medlemmar i Malmö, ska nu säljas, utan att det finns en enda god anledning till att man säljer den.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd

Publicerad 20 August 2019 00:00