Foto: Privat

Insänt: Förbud mot plastpåsar kan vara olagligt

Vad tänker kommunen göra?

INSÄNT. Förbudet att använda plastpåsar när torghandlarna på torgen i Malmö säljer varor kan vara ett förbud som inte är lagligt.

Det har klagats på renhållningen på stadens torg, och vist är det bra att staden ser till att det är den som har skyldigheten att hålla torgytorna fria från skräp ser till att göra det. Vad jag kan förstå så är det Malmö stad som har den skyldigheten och som brustit i sin skyldighet av klagomålen att döma.

Därmed inte sagt annat än att det är både bra och önskvärt om man kan minska användande av plastpåsar och plast över huvud taget. Men är det verkligen så att det enbart är torghandlarna som är de stora nedskräparna? Och är problemet med nedskräpningen på stadens torg över i och med förbudet?

Förbudet kan ha tillkommit på fel sätt och måste i så fall upphävas och gå ett varv till för att sjösättas på ett lagligt och riktigare sätt.

Jag har ställt tre frågor till Länsstyrelsen i Skåne och fått följande svar på mina frågor: ”Hej, Du har frågat Länsstyrelsen om

1. Malmö kommunen tillställt Länsstyrelsen föreskrifter om förbud att använda plastpåsar vid torghandel för granskning enligt ordningslagen?

Svar: "Nej, några sådana föreskrifter har i dagsläget inte anmälts till Länsstyrelsen".

2. det är en föreskrift som Länsstyrelsen ska få del av enligt ordningslagen?

Svar: "Om föreskriften är beslutad med stöd av ordningslagen ska den omedelbart anmälas till länsstyrelsen".

3. om Malmö kommun har möjlighet att förbjuda användning av plastpåsar vid handel på stadens alla torg?

Svar: "De föreskrifter som kommunerna får besluta om med stöd av ordningslagen är sådana som behövs för att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats. Personligen har jag svårt att se att ett förbud mot plastpåsar skulle behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på torgen i Malmö. Förbud mot nedskräpning är t.ex. reglerat på annat sätt och då behövs ett förbud inte av den orsaken (förhindra nedskräpning). Kommunen kan ha beslutat om förbudet med stöd av miljöbalken och lag om skydd för människors hälsa och miljön, sådana beslut ska Länsstyrelsen underrättas om. Såvitt jag känner till har sådan underrättelse inte inkommit till Länsstyrelsen".

Avslutar med en öppen fråga till kommunen, tänker ni upphäva förbudet eller inte och hantera frågan på ett annat sätt?

Vänligen Stig Wiklund

Publicerad 12 June 2019 13:54