"På tisdag kväll avgörs Liberalernas framtid i Malmö. Då ska vi medlemmar avgöra om vi ska samarbeta med Socialdemokraterna. Ett sådant samarbete tror jag skulle vara förödande för Liberalerna", skriver Alexander Werne (L). Foto: Mostphotos.com

Insänt: Därför vore ett samarbete mellan S och L i Malmö förödande

Vad tycker du?

INSÄNT. På tisdag kväll avgörs Liberalernas framtid i Malmö. Då ska vi medlemmar avgöra om vi ska samarbeta med Socialdemokraterna. Ett sådant samarbete tror jag skulle vara förödande för Liberalerna.

Malmö är en fantastisk stad, men en stad som har många problem. Problem som jag anser har uppkommit på grund av Socialdemokraternas decenniumlånga styre i kombination med en misslyckad politik. Ungefär 92% av eleverna i Malmö med svensk bakgrund (här definierat som att eleven är född i Sverige och har minst en förälder som är född i Sverige) är behöriga till gymnasiet. Cirka 74% av eleverna med utländsk bakgrund (här definierat som att eleven är född i Sverige men med båda föräldrarna är födda utomlands) är behöriga till gymnasiet. Omkring 58% av eleverna som har invandrat till Sverige uppnår gymnasiebehörighet. (1) Malmö stad har den högsta barnfattigdomen i Sverige, 32% av alla barn i Malmö lever i barnfattigdom. (2) 82 % av flyktingar är utan jobb efter fem år i Malmö. (3)

I vissa områden i Malmö anger ungdomar med god insyn i salafistisk jihadism att ”Malmö är centrat för radikalisering i Sverige”. (4)

I Malmö är förvärvsfrekvensen, den andel av invånarna i arbetsför ålder som arbetar, den näst lägsta i Sverige på 67 %. (5) Brottsförebyggande rådet skrev redan 2012 att ”I Malmö pekar kompassnålen tydligt på att organiserad brottslighet tagit fasta på att pengarna finns i företag och företagande.” och ”Vad som sker i Malmö kommer förmodligen att sprida sig vidare. Eller snarare driva på en utveckling som är synlig i både Stockholm och Göteborg... Kanske Malmö ändå kan fungera som en slags kompass om vilka riktningar den organiserade brottsligheten tar i Sverige.” (6) År 2017 hade Malmö stad cirka 17 miljarder i nettokostnader. Bara 13 miljarder finansierades av skatteintäkter, resten finansierades av bidrag från övriga Sverige. (7)

Dessa exempel visar en bild av Malmö som våra ledande politiker helst inte vill prata om, verkligheten. Två slutsatser som man dra är att i det Socialdemokratiska Malmö avgör ditt ursprung mycket av din skolgång. Kriminaliteten som vi dagligen läser om, hade kanske kunnat undvikas om de styrande socialdemokratiska politikerna hade lyssnat på BRÅ redan 2012. Många av problemen har tyvärr staden brottats med länge, andra har uppkommit på senare tid, såsom salafistisk jihadism. Men en sak har förblivit konstant gällande Malmös problem, det socialdemokratiska styret.

Liberalerna har misslyckats när det gäller att övertyga väljare, detta är givet baserat på valresultatet. Men detta beror tyvärr på våra ledande politiker snarare än vår politik. Detta har inte minst blivit tydligt under senate veckorna när vår partiledare sätter sig själv framför sitt parti och eroderar vår väljarbas. Men vår politik har inte undgått våra politiskt engagerade motståndare. Vår politik är så tilltalande att till och med vår främsta historiska motståndare i Malmö, Socialdemokraterna, är redo att rakt av implementera hälften av vår politik. Trots att vi bara har fyra mandat i kommunfullmäktige.

Många Liberala medlemmar ser detta som vår största chans att äntligen få påverka Malmö. Jag ser det som ett desperat försök av Socialdemokraterna, som vet att deras egen politik inte fungerar, att köpa en ny fungerande politik. Ett samarbete med Socialdemokraterna är också rent ideologiskt bakvänt då deras ideologi om att prioritera gruppen istället för individen har orsakat många av stadens problem. Förutom att Liberalerna i Skåne redan har sagt nej till ett samarbete med Socialdemokraterna på riksnivå så tror inte jag att våra väljare kommer vara nöjda med att vi helt plötsligt börjar samarbeta med det partiet som vi gick till val på att avsätta.

Men om vi nu säger nej till Socialdemokraternas erbjudande, vilket jag förespråkar att vi ska göra. Hur ska vi då göra för att komma upp i det politiska inflytandet som krävs för att på riktigt påverka Malmö? Svaret är förvånansvärt enkelt, och såsom ofta i poltiken, behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Liberalerna i Malmö ska göra som Liberalerna i Landskrona.

Liberalerna i Landskrona fick 34% av rösterna i kommunalvalet. Den gamla industristaden har brottas med många av problemen som vi också har i Malmö. Men istället för att sitta i baksätet som vi Liberaler gör i Malmö har Liberalerna i Landskrona styrt staden med Moderaterna och Miljöpartiet sedan 2006. Hur har de lyckats med detta? Genom att tydligt förklara hur stadens problem ska lösas och behandla SD som vilket parti som helst. Svårare än så är det inte, och det visar sig i valresultatet. Och som vi ser från Socialdemokraternas erbjudande så är det inte vår poltik som är problemet, utan vår kommunikation till våra väljare.

Så min rekommendation till alla medlemmarna i Liberalerna som på tisdag ska rösta om vår framtid. Satsa inte på Socialdemokraterna. Satsa på dig, din liberala övertygelse och vår förmåga att genom liberal politik skapa Sveriges bästa stad. Rösta nej till Socialdemokraternas erbjudande.

Alexander Werne

Medlem i Liberalerna Malmö

Ersättare i Landstingsfullmäktige

KÄLLOR

1) Diagram 6, s.11, Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2017, Grundskoleförvaltningen

2) Barnfattigdom i Sverige, årsrapport 2013, s.27, Rädda Barnen

3) Sydsvenskan, Unika siffror: Svårare för flyktingar att få jobb i Malmö, 19 februari 2016

4) Mellan salafism och salafistisk jihadism, s.203, Försvarshögskolan

5) Malmö stads hemsida

6) Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg, 2012, s.152, Brottsförebyggande rådet

7) Årsredovisning 2017, s.74, Malmö stad

Publicerad 26 November 2018 08:14