Närbild på svenska sedlar i olika valörersom togs i bruk med början 2015.

Närbild på svenska sedlar i olika valörersom togs i bruk med början 2015. Foto: Roland Magnusson

Insänt: ”Inte bara digitaliseringen bakom höjda hyror för bankfack”

INSÄNT. Jag läste med intresse artikeln med rubriken ”Slut med att sätta in kontanter i Limhamn”, publicerad i Lokaltidningen Limhamn den 13 oktober.

Där nämns bankfack. SEB säger att "efterfrågan på dem har minskat, beroende på digitaliseringen".

En ytterligare orsak till att hälften av facken är outhyrda: mitt fack kostade för några år sedan 400 kronor om året, höjt då från – tror jag – cirka 250 kronor per år.

Året efter höjdes årsavgiften till 800 kronor. Och året därefter till 2000 kronor. Då sade jag upp facket, så jag vet inte var avgiften ligger idag, men jag misstänker att den är avsevärt högre.

Den (kanske) outtalade meningen från banken är ju "bankfack är inte en lönsam produkt, vi ska prisa bort kunderna så vi kan använda det utrymmet till något bättre".

Vad jag vill komma till är att det inte bara är digitaliseringen som får kunderna att släppa bankfacken – banken jagar dem i den riktningen. Dessutom är jag inte säker på att man kan gå in på banken och be att få hyra ett fack idag. Jag kan ha fel, men jag tror att man inte tecknar nya kontrakt längre.

Allt för att på sikt bli av med hanteringen, såsom varande inte lönsam.

Jan Johansson

Läs artikeln här.

Publicerad 26 October 2018 14:10