Lindängens centrum.

Lindängens centrum. Arkivfoto: Åse-Marie Nilsson

Insänt:" I mötesplatsen Lindgården fanns för allt som behövdes"

INSÄNT.Nu vill Malmös politiker ännu en gång "lyfta" Lindängen.I mötesplatsen Lindgården fanns förr allt som behövdes för Lindängebornas självaktivering . Där fanns bassäng, bastu och gymnastiksal. Där fanns möbelrenovering, snickeri, keramik osv. Där fanns dans och en fin restaurang.

Allt detta är borta idag. Och det är kommunen själv, med S i ledningen, som tagit bort det. "Det var för dyrt", sa man. Själv arbetade jag med medicinsk fotvård i Lindgården sen 1992, alltså i 26 år. Jag har varit en engagerad och positiv kraft för stadsdelen, och har vid behov lotsat mina kunder vidare till kommunens olika inrättningar. Jag ville fortsätta detta, men kommunens tjänstemän såg inget värde i det. Märkligt nog, eftersom samma personer hade sagt sig vilja "lyfta Lindängen". I så fall borde de värna om verksamheter som redan finns.

Jag vände mig därför till kommunalrådet Carina Nilsson som ansvarar för Hälsa, Vård och Omsorg. Berättade om min långa verksamhet på Lindgården. Påpekade att kommunen borde följa Hyreslagen och vara mig behjälplig med en likvärdig lokal. De lokaler jag erbjudits skulle ju inte ens godkänts av kommunens egen miljöförvaltning! Carina Nilsson svarade att hon inte kunde göra något "i ett enskilt fall". Att som tjänstemännen gjort - gått till hyresnämnd och kronofogde för att få bort en fungerande verksamhet i ett område som verkligen behöver sådana - det är rent maktmissbruk, och dessutom rakt emot politikernas påstådda värdegrunder. Alla dessa upprepade "lyft" tycks falla samman, av samma anledningar: - att politikerna inte tar vara på de resurser som redan finns, utan tvärtom låter tjänstemännen förstöra dem. - att projekten är kortsiktiga, och saknar tillräcklig finansiering. Om politikerna säger en sak men gör något annat - vad röstar vi på?

Lena Nilsson

Genmäle:

GENMÄLE. Lindängen har många kvalitéer men också en del problem, därför är det viktigt att arbeta med stadsdelen. Vi har en ambition om att lyfta området, precis som du säger, och har påbörjat ett omfattade arbete tillsammans med boende föreningar, fastighetsägare, forskare och företagare i området för att göra det.

Stadsdelen har länge varit eftersatt, men nu byggs det nya hus med målet att bygga billigt för att fler ska ha råd att bo. Byggandet ska i sin tur skapa sysselsättning åt arbetslösa i Lindängen. Det har också startats en fritidsgård av fastighetsägare och hyresgästföreningen som en långsiktigt hållbar lösning och ett sätt att skapa framtidstro och komma ur fattigdom, arbetslöshet och trångboddhet. Med satsningen följer vi en av Malmökommissionens rekommendationer, den att bygga vidare på de positiva krafter som redan finns när ett område ska utvecklas. Som en del av lyftet ska torget byggas om för att servicen och handeln ska bli bättre, och den äldre byggnaden Lindgården stänger för att ge plats åt nya Högaholmsskolan och fler bostäder.

Det är i sig inget märkligt, en verksamhet måste kunna byta lokal och ändå fortsätta ge service till kunder och vara en positiv kraft i ett område. Jag beklagar djupt att det inte gått att lösa Lenas lokalproblem på ett smidigt sätt, men vad jag vet är det föremål för en juridisk process som jag varken kan eller vill agera i. Politiker kan inte – och ska inte – stå över lagen. Det är viktigt att processen i bland annat hyresnämnden får ha sin gång.

Carina Nilsson, kommunalråd (s) vård & omsorg

Publicerad 05 September 2018 13:40