Insänt: Så krossar vi parallellsamhällena i Malmö

INSÄNT. Malmö har under de senaste åren blivit en stad förknippad med skottlossningar och laglöshet. Trots att övriga landet ofta får en snedvriden bild av Malmö måste vi ändå se de problem vi har i staden och ta krafttag gentemot dem.

Malmö borde, som Sydsveriges ekonomiska nav och med ena foten i Europa, vara möjligheternas stad. Många är dom som genom åren kommit till Sverige och inte minst till Malmö för att skapa en bättre framtid till sig själva och till sina barn. Det är något vi borde vara stolta över.

Men i Malmö har segregation och parallellsamhällena vuxit fram och utanförskapet bitit sig fast. När polisen inte har fått tillräckliga resurser för att stävja kriminaliteten, vinner fundamentalister mark och tillåts diktera de regler som invånarna måste leva efter.

När vägen till ett bra liv och till respekt går om intet på grund av dåliga skolresultat i kombination med misstro och förakt för majoritetssamhället, väljer ungdomar i stället en annan väg. De enkla lösningarnas väg. I det korta perspektivet ger den kriminella vägen kanske mer än vad dessa ungdomar någonsin tidigare haft. Samhället har här två viktiga uppdrag som är lika viktiga och som är oskiljbara. Dels måste samhället kraftigt markera mot varje tendens av kriminellt agerande. Men samtidigt måste dessa ungdomar ges alternativ till kriminella aktiviteter. En fungerande integration kräver ett närvarande rättssamhälle. När rättssamhället inte fungerar är det alltid den svagaste som drabbats allra hårdast.

För att bryta segregationen och krossa parallellsamhällena föreslår Liberalerna fem förslag för att Malmö åter ska bli en stad där trygghet råder och drömmar uppnås.

1. Stärk polisen. Liberalerna är det parti som vill avsätta mest resurser till polisen. Under nuvarande mandatperiod har anslagen som del av BNP sjunkit drastiskt till polisen. Vi hade fler poliser 2010 än vad vi har idag. Vi behöver fler synliga poliser som markerar att i Malmö gäller Sveriges lagar.

För att fler ska vilja hitta tillbaka till polisyrket samt vilja utbilda sig till polis krävs det att polisyrket blir mer attraktivt. Vi vill därför kraftigt förbättra arbetsmiljön för poliser samt höja deras löner med 4000 kronor i månaden.

2. Skärp straffen. Påföljderna för de som tar sig frihet att kasta sten och trakassera kvinnor måste bli hårda. Den så kallade straffrabatten för ungdomar bör slopas. Den som upprepade gånger begått brott ska inte få sitt straff förkortat.

Brott som typiskt sett begås av organiserade ligor, till exempel vapensmuggling eller andra grova vapenbrott, måste ge hårdare straff. Även straffet för inbrott i bostad ligger i dag alltför lågt. Samhället måste markera mot laglösheten som råder i vissa delar av Malmö.

3. Integration kräver krafttag. Det finns för många individer som vill göra rätt för sig men hindras av krångliga och stelbenta system. Genom att höja trösklarna till arbetsmarknaden och bostadsmarknaden gör regeringen ungdomarna i Malmös utsatta områden en otrolig björntjänst. Vi behöver fler jobb utan förkunskapskrav för att fler individer får ett första jobb. Vi behöver dessutom förenkla andrahandsuthyrning och minska regelverket för att bygga nya billiga bostäder.

4. Feminism, på riktigt. I ett rättslöst samhälle är det kvinnors rättigheter som ryker först. Alltid. I alla länder, i alla tider. Kvinnorna är nyckeln till att integrera barnen och hela familjen. När kvinnorna lär sig språket och får en egen försörjning kan de hävda sina rättigheter, bryta förtryckets bojor inifrån och hindra att förtrycket går i arv till sina barn.

Därför kan inte Sverige stilla se på när hedersförtrycket fortsätter att breda ut sig i Malmös segregerade områden. Liberalerna föreslår därför att hedersbrott, där fängelse ingår i domen, ska leda till utvisning av förövaren ifall denne inte är svensk medborgare. Vi ställer alltid upp på den utsattes sida.

5. Skolan först. Lika livschanser kräver en skola i världsklass. Ska fler människor kunna göra klassresor krävs det en utbildning som fungerar i hela landet.

Språket är vägen i det svenska samhället. Det är en rättighetsfråga för människor att få lära sig svenska, därför måste det svenska språket prioriteras i integrationspolitiken. Språket ska vara närvarande från förskolan, skolan och in till klassrummen i svenska för invandrare utbildningen (SFI). Men vi måste också ställa tydliga krav på resultat. Ingen ska kunna gå år efter år på SFI utan att faktiskt lära sig svenska. Liberalerna vill att SFI-undervisningen ska göras mer flexibel till exempel genom kurser på kvällstid och på sommaren så att ett arbete och SFI-studier kan kombineras.

Socialdemokraternas har under sitt styre inte lyckats med att vända den negativa utvecklingen. Malmö har under lång tid haft stora problem med integrationen. Utanförskapet, extremism och växande klyftor är alla symptom på det. För att vända utvecklingen krävs ett ihärdigt och långsiktigt arbete.

Malmö behöver en stark polis, en integrationspolitik som inte gör människor passiva utan som ger alla människor möjlighet att skapa sin egen tillvaro oavsett vem du är eller varifrån du kommer. Malmö kan och förtjänar bättre.

Allan Widman, riksdagsledamot Liberalerna

Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson Liberalerna

Roko Kursar, Kommunalrådskandidat Malmö (L)

Publicerad 03 September 2018 12:03