Svenska köttbullar, eller brasilianska?

Svenska köttbullar, eller brasilianska? Foto: Mostphotos.com

Insänt: Vårdanställda kräver svenskt kött på sjukhuset!

INSÄNT. Patientmaten på SUS-Malmö borde innehålla 100% svenskt kött och grönsakerna borde vara närodlade. Det är bra för miljön, bra för patienterna och bra för det svenska lantbruket.

En transport av kött från Brasilien eller Spanien bidrar till onödiga utsläpp av växthusgaser från lastbilar och båtar. Det finns utmärkt kött från skånska lantbruk som bör prioriteras. Sverige var först i världen med att förbjuda antibiotika i djuruppfödningen. Tack vare att våra svin och kalvar är fria från antibiotika motverkar vi antibiotikaresistens, som pekats ut av FN som ett globalt problem mot mänskligheten. I till exempel Danmark, som vi importerar mycket kött ifrån, används mängder med antibiotika. Resistenta bakterier sprids från djur till människa och de första att drabbas är ofta bönderna. I Danmark beskrivs djurbönder som en riskgrupp. Vi vill inte bidra till denna negativa utveckling genom att köpa antibiotikabehandlat kött.

Ett tredje skäl för SUS-Malmö borde kräva svenskt kött och närodlat i upphandlingarna är att vårt landbruk riskerar att missgynnas när stora internationella företag tar över. Det är fullständigt galet att som ICA importera potatis från Egypten och kalla den ”ekologisk” samtidigt som skånsk potatis bortprioriteras.

Ett problem i sjukhusens upphandlingar är EUs lagstiftning som säger att ”öppna gränser” och ”fri konkurrens” är viktigare än miljö, patienter och svensk lagstiftning. Vi menar tvärtom att för framtida generationers skull, för lantbrukets och för antibiotikaresistens skull måste vi ställa om till klimatsmart sjukhus nu. Samma nitiskhet som sjukhusets ledning uppvisar i kampen mot tobak borde nu riktas mot miljöfrågorna.

Malmökommunisternas sjukvårdsgrupp:

Nils Littorin, läkare

Liz Nilsson, undersköterska

Hector Vergara, undersköterska

Clair Barcellos, undersköterska

Björn Palmbring, sjuksköterska

Publicerad 29 August 2018 09:47