"Vi vill bygga fler dubbelspår, bland annat på tågsträckorna Malmö-Svedala och Malmö-Trelleborg", skriver Liberalerna. Foto: Mostphotos

Insänt: Liberalerna vill satsa stenhårt på Skånetrafiken

DEBATT. Kollektivtrafiken i Skåne har i det närmaste kollapsat. Förseningar och inställda tåg är vardagsmat. Pendlare lämnas kvar på stillastående tåg utan information. Spårfel och signalfel är mer regel än undantag. Våren och sommaren var katastrofala. Vi är oroliga för vad resenärer kommer att möta i Skånetrafiken i höst och vinter. Hur mycket ska de skånska tågpendlarna orka med? Vårt tålamod är i alla fall slut. Inte en dag till, inte ett år till. Liberalerna har höga ambitioner och är beredda att satsa stenhårt på Skånetrafiken under nästa mandatperiod. Vi måste få vardagspendlingen att fungera!

I maj rapporterade Trafikverket att Lund hade lägst punktlighet i Skåne tillsammans med Hässleholm, vart femte tåg var försenat. I sommar har antalet inställda och försenade tåg slagit i taket. Skånetrafiken har lämnat resenärer väntades i stekande sol, med bristande kommunikation och dålig uppslutning av ersättningsbussar.

En följd av tågkaoset är att många i Lund och Malmö med omnejd upplever att de inte längre kan lita på tågtrafiken i Skåne. Det är förståeligt. Det bristande underhållet av järnvägen och kapacitetsbristen ställer till med stora problem. Tågkaoset håller på att smula sönder skåningarnas förtroende för Skånetrafiken.

En fallerande kollektivtrafik lämnar ringar på vattnet långt bortom de enskilda tågincidenterna. Vårt näringsliv och regionens framtida tillväxt är helt beroende av att vi som bor i regionen kan ta oss mellan hem och arbete. För många företag finns det varken utrymme eller vilja att planera sin verksamhet efter opålitlig tågtrafik. Vad händer om dessa företag ger sig av och väljer bort Lund, Malmö och Skåne?

De allra flesta svenskar pendlar inom regioner, inte mellan dem och Skåne sticker ut i statistiken: här pendlar fler över kommungränsen än på andra ställen i landet. Just därför måste Malmö – och lundabor kunna lita på att de kommer fram i tid till jobb, studier och förskola – annars riskerar arbetsmarknaden att slås sönder och fler ta bilen. Det belastar våra vägar och vår miljö.

Mot ovanstående bakgrund föreslår Liberalerna i Skåne följande:

* Bygg ut den regionala trafiken. Vi vill satsa på befintlig järnväg och bygga ut den regionala trafiken. Det behövs mer räls i Skåne. Vi vill bygga fler dubbelspår, bland annat på tågsträckorna Malmö-Svedala och Malmö-Trelleborg.

* Satsa på superbussar: Superbussar har stor potential att utveckla den skånska kollektivtrafiken och bidra till att fler resenärer väljer Skånetrafiken istället för bilen. På pendlingstäta stråk med få stopp och egna körfält, skapar Superbussar ett snabbt och smidigt pendlingsalternativ. Fler superbusstråk hade kortat restiden för många som åker kollektivt, till exempel från Vellinge till Malmö eller mellan Kristianstad och Lund/Malmö.

* Bygg ut E6: Den överbelastade E6:an från Trelleborg till Helsingborg är ett stort problem, med många olyckor och långa köer. Ofta uppstår olyckorna när många bilar, lastbilar och bussar trängs på de två filerna. Trängseln på E6:an påverkar kringliggande samhällen negativt, när många fordon väljer andra mindre vägar istället. Vi vill att E6:an byggs ut till sexfilig motorväg i Skåne, från Trelleborg via Malmö till Helsingborg. Vi vill även utöka antalet pendlarparkeringar i anslutning till tågstationer och busshållplatser.

Det eftersatta underhållet av de svenska järnvägarna och de otillräckliga nyinvesteringarna slår hårt mot Malmö/Lund-regionen. Det är vår skyldighet som politiker att se till att den skånska kollektivtrafiken fungerar som den ska. Kollektivtrafiken är i högsta grad en miljöfråga – den måste bli betydligt bättre så att fler skåningar kan välja bort bilen. För de som måste ta bilen vill vi att elbilen ska bli ett självklart val – då krävs en väl utbyggd laddningsinfrastruktur runt om i landet så att det blir enklare att åka längre sträckor med sin elbil. Dagens brister tar fokus och resurser som vi skulle velat använda på att utveckla trafiken. Vi vill kunna driva en mer offensiv politik och inte bara lappa och laga. Vardagspendlingen i Skåne måste gå smidigt. Vi är beredda att göra mer.

Publicerad 20 August 2018 09:05