Göran Wiberg

Göran Wiberg Foto: Pressbild

Debatt: "Socialdemokrater och Miljöpartister kör över opinionen igen"

INSÄNT. Nu har Stadsbyggnadsnämnden beviljat en ny detaljplan för Bunkeflostrand. En plan som innebär att det kommer att byggas hus inne i ett gammalt bostadsområde vid Bomshögsgatan. Det skall byggas mellan befintliga äldre hus och kommer att ta bort den fina miljö som idag finns i området.

I november 2016 kallade Stadsbyggnadsnämnden till möte i Strandkyrkan med Bunkefloborna för att visa hur bra detta kommer att bli. Lokalen blev snabbt fullsatt och politiker såväl som tjänstemän fick en svidande kritik av publiken. De förstod inte varför man vill förtäta och förstöra området med nybyggnation. Nybyggnation av flerfamiljshus kan till exempel ske vid Gottorps vägen i stället. I viss mån tog Stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (Mp) vid sig av kritiken och lovade ett nytt möte där alla intresserade (även de som inte kom in lokalen vid detta möte) skulle kunna vara med. I början av 2017 anordnades ett nytt möte i sporthallen där cirka 200 personer kom. Kritiken mot planerna var om möjligt hårdare än vid första mötet. Här diskuterades också det som händer i samband med ett nybygge som detta. Förskolor, livsmedelsaffärer, parkeringsplatser med mera. En del befintliga parkeringsplatser skall försvinna och Miljöpartiets representant menade på fullt allvar att parkeringsplatserna var låg prioriterat. Det var planerat för fler cykelställ i stället. Hon menade seriöst att man kunde cykla till Emporia och handla livsmedel. På en direkt fråga så var ingen av de närvarande beredda att göra detta.

Trots den oerhörda kritik som denna detaljplan fått så berör det inte Miljöpartiet ett dugg utan de lyckas med Socialdemokraternas hjälp få igenom planen i Stadsbyggnadsnämnden. Moderaterna har i nämnden och i varje remissinstans reserverat sig. Det är förvånande att Miljöpartiet med sex mandat av fullmäktiges 61 kan få sådan makt att förstöra för så många.

Göran Wiberg (M)

Ordförande för Moderaterna i Limhamn

Publicerad 04 May 2018 17:00