Nils Littorin är en av dem som lämnar Kommunistiska Partiet i Malmö för att bilda ett nytt arbetarparti.

Nils Littorin är en av dem som lämnar Kommunistiska Partiet i Malmö för att bilda ett nytt arbetarparti. Foto: Privat

Nytt arbetarparti kritiserar mångkultur, HBTQ och klimatrörelsen

"Vänstern vågar inte erkänna de problem vi har idag"

MALMÖ.

De kritiserar mångkultur, HBTQ och Greta Thunberg. Extremhögern? Nej, det rör sig om en utbrytargrupp från Kommunistiska Partiet i Malmö som nu siktar på fullmäktige.

Av
Markus Celander

Nästan hälften av medlemmarna lämnar Kommunistiska Partiet i Malmö. Några av dem bildar ett nytt lokalt parti troget det ursprungliga syftet, klasskampen.

Nu är Kommunistiska Partiet ett borttynande litet parti i Malmö med runt 30 medlemmar. Enligt Nils Littorin, läkare och en av Skånes mest kända kommunister, beror fanflykten de senaste tjugo åren på vänsterns identitetskris.

– Från att ha varit folkets röst har vänstern blivit en del av eliten som avfärdar arbetarklassens åsikter som främmande och problematiska. De förstår inte varför så många arbetare inte tycker att mångkultur, HBTQ-rörelsen och Greta Thunberg är något fantastiskt utan tror att vi befinner oss i 1930-talets Tyskland och att arbetare som röstar SD smittats av någon nazistisk sjuka.

Att SD får stort stöd bland arbetarklassen förklarar Nils Littorin med ett utbrett missnöje med en liberal ekonomisk migration som leder till ”låglönekonkurrens och ghettoisering av bostadsområden – en utveckling som endast gagnar storföretagen”.

– Vänstern vågar inte erkänna de problem vi har idag med kulturkrockar, och partier som inte ens kan prata om vissa problem blir ju helt meningslösa.

Vänsterns traditionella förklaring till segregationsproblemen är utanförskap och fattigdom, medan Nils Littorin menar att grundproblemet är en feltänkt integrationspolitik kring en okontrollerad invandring från delar av världen som präglas av patriarkal heders- och klankultur. I stället förespråkar det nya partiet assimilation och ett omedelbart stopp på den enligt Nils Littorin ”kaotiska invandringen till Malmö”.

Han beskriver mångkultur, HBTQ och klimatrörelsen som statliga ideologier som ”trycks ned i halsen på folk” och nämner som exempel på de senare HBTQ-certifierade kommunala verksamheter och en osund personkult kring den unga klimataktivisten Greta Thunberg. Dessa -ismer, menar han, sker på bekostnad av den egentliga frågan om allas lika värde.

– Vad gäller till exempel Pride så reduceras detta till att handla om sexuell orientering. Vi menar att människovärdet framför allt handlar om huruvida du har ett arbete och om du har en pensionsförsäkring som gör att du inte tvingas leva på småsmulor när du är gammal. Och om vänstern ska engagera sig i klimatfrågan ska det vara utifrån ett brett folkligt perspektiv och inte genom att hänga i svansen på en mediafluga som Greta Thunberg.

Det nya partiet som Nils Littorin är med och startar ska endast verka kommunalt och målet är Malmö stads kommunfullmäktige 2022. Vad partiet ska heta är inte bestämt än, men Nils Littorin understryker att det inte kommer att ha ordet kommunist med.

– Det är ett ord som dragits i smutsen, ett fult ord i dag, och inte helt oförtjänt. I kommunistiska partier finns risken för elitism, självgodhet, att ett avantgarde ska leda en arbetarklass som inte vet sitt eget bästa, i stället för att fråga folk vad de vill. 1900-talskommunism dog med Sovjetunionen, den har aldrig lyckats uppdateras till 2000-talet utan har fastnat i 100 år gamla böcker. Men de principer som Marx formulerade, de gäller fortfarande för mig.

Publicerad 19 December 2019 07:00