Mannen avled.

Mannen avled. Foto: Mostphoto

Ingen uppföljning av hudcancer – hann sprida sig

MALMÖ. En multisjuk, äldre man opererades för malignt melanom på näsan 2014.Till att börja med följdes mannen upp med regelbundna återbesök men en kallelse till ett kontrollbesök efter 18 månader uteblev. Inte heller blev det några vidare kontrollbesök.

Mannen fick ett återfall med spridning av tumören som diagnostiserades tre år efter operationen. Tumören var då i avancerat skede och inte behandlingsbar. Patienten hade dessutom drabbats av en sent diagnostiserad lungcancer.

Händelsen anmäls enligt lex Maria. Enligt anmälan medförde fördröjningen svår sjuklighet och bidrog till att patienten avled. Orsaken var brister i flera rutiner relaterade till uppföljning vid tumörsjukdom

Publicerad 17 December 2019 00:00