Det nya utbetalningssättet ska vara genomfört under tredje kvartalet år 2020.

Det nya utbetalningssättet ska vara genomfört under tredje kvartalet år 2020. Foto: Mostphotos

Nu ska socialbidrag betalas ut både till mannen och kvinnan i hushållet

MALMÖ. Malmö stad inför nu jämställda utbetalningar av ekonomiskt bistånd. För hushåll där både en man och en kvinna får ekonomiskt bistånd görs utbetalningarna i dag i regel till ett bankkonto som står i mannens namn, om inte paret begär annat. Något som nu ändras.

Det innebär att när bistånd beviljas gemensamt för hushållet ska det beviljade biståndet betalas ut 50/50 till respektive partner. Den ändrade rutinen innefattar hushållets gemensamma utgifter.

För att inte öka socialsekreterarnas arbetsbelastning görs ändringen i samband med en utökad digitalisering av hur ekonomiskt bistånd administreras. Den förenklade hanteringen ska också frigöra tid för socialsekreterare åt personliga möten.

Det nya utbetalningssättet ska vara genomfört under tredje kvartalet år 2020. I dagsläget skulle 4 800 vuxna personer i 2 400 hushåll beröras av de nya reglerna.

Publicerad 10 December 2019 09:38