Bror Olsson.

Bror Olsson. Foto: Arkiv/Markus Celander

Bror Olsson prisas för kulturhistorisk gärning

VÄSTRA KLAGSTORP.

Bror Olsson från V Klagstorp tilldelas Malmö stads hederstecken för "enastående insatser i folkbildningens tjänst i V. Klagstorp och Klagshamn".

Av
Markus Celander

För 36 år sedan startade han studiecirkeln ”Gräv där du står” i ABF:s regi. Denna studiecirkel pågår fortfarande, dock inte just nu under Brors ledning, men han har bidragit till den under alla år med sin kunskap. I studiecirkelns form har man tillsammans skapat en dokumentation som idag är tillgänglig för alla.

Bror var ordförande i 20 år i Klagshamns- och V. Klagstorps historieförening som sedermera tog in även Tygelsjö och numera heter Kvarndala kulturhistoriska förening. Föreningen är idag stor och livaktig och har flera hundra medlemmar.

Bror och föreningen har sett till att en oersättlig kvarlåtenskap har räddats till eftervärlden, dels hela Kvarndala gård men också från Klagshamns kalkbrott och cementindustrin. Kunskap har samlats in, dokumenterats och arkiverats på ett professionellt och sökbart sätt. Kvarndala kulturhistoriska förening har även gett ut flera böcker om gården, bygden och dess historia.

– Med sin gärning har Bror bidragit till att eftervärlden för alltid kommer att veta mer om historien än vad som skulle varit fallet utan denna kulturhistoriska gärning, säger Carina Nilsson (S), kommunfullmäktiges ordförande, i ett pressmeddelande.

Malmö stads hederstecken instiftades år 1992 och delas ut av kommunfullmäktiges ordförande till den eller de Malmöbor som nominerats utifrån förtjänstfulla insatser för staden och stadens medborgare. Utdelning sker i samband med att Malmö stad tar emot Lucia med följe på Rådhuset den 13 december.

Publicerad 09 December 2019 11:46