Flera elever uppger att de mått dåligt och i minst ett fall har vårdnadshavare sökt kontakt med läkare för att barnet har mått dåligt av lärarens bemötande.

Flera elever uppger att de mått dåligt och i minst ett fall har vårdnadshavare sökt kontakt med läkare för att barnet har mått dåligt av lärarens bemötande. Foto: Adobe Stock/Ritzau Scanpix

Lärare sa ”fuck you” till lågstadieelever – blir av med legitimationen

Anser sig orättvist behandlad

SÖDRA SKÅNE. En lärare i södra Skåne blir av med sin yrkeslegitimation. Enligt Skolinspektionen har läraren sagt ”fuck you” och ”håll käften” till elever i låg- och mellanstadiet. En elev ska dessutom ha blivit kallad ”idiot”.

Flera elever uppger att de mått dåligt och i minst ett fall har vårdnadshavare sökt kontakt med läkare för att barnet har mått dåligt av lärarens bemötande.

I sitt yttrande till Lärarnas ansvarsnämnd uppger Skolinspektionen att läraren har en retorik "på låg nivå och undergräver sin auktoritet i stället för att fånga barnens uppmärksamhet". Myndigheten skriver vidare att läraren skuldbelägger barnen för att lektionerna inte fungerar.

Mannen har tidigare fått en varning och arbetsgivaren har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

”Insatser har gjorts med hjälp av företagshälsovård och genom observationer med efterföljande handledning av rektor, specialpedagog och skolpsykolog. Eftersom synpunkter har kommit in från elever från olika årskurser, vårdnadshavare och kollegor under en tid, bedöms insatserna inte ha gett någon förändring i lärarens förhållningssätt och bemötande av elever och kollegor”, skriver Skolinspektionen.

Lärarnas ansvarsnämnd anser att läraren är grovt oskicklig och särskilt olämplig att bedriva undervisning. Hans legitimation ska därför återkallas.

Mannen själv anser sig orättvist behandlad och uppger att det har varit dåliga förutsättningar på den aktuella skolan.

Publicerad 01 October 2019 11:11