Foto: Pressbild

Här kan du skriva in dig själv – kan införas på alla vårdcentraler

Nytt digitalt verktyg testas – bland annat på Råå

RÅÅ. På åtta olika vårdcentraler i länet testas just nu ett nytt digitalt verktyg som innebär att patienterna kan skriva in sig själva och beskriva vilka besvär man har och utifrån det sedan få en tid för besök.

I förlängningen ska man kunna fylla i informationen hemifrån via sin läsplatta eller mobil.

Regionen hoppas på vinster i form av kortare väntetider, ökad patientsäkerhet och minskad administration.

Vårdcentralen Råå är en av åtta vårdcentraler som nu använder verktyget på försök. Faller det väl ut ska det införas på samtliga Region Skånes offentligt drivna vårdcentraler 2020.

Publicerad 14 September 2019 00:00