Barn som går i särskola utsätts i högre utsträckning för kränkningar i sociala medier, enligt Statens Medieråd.

Barn som går i särskola utsätts i högre utsträckning för kränkningar i sociala medier, enligt Statens Medieråd. Foto: Adobe Stock

Elever i särskolan mer utsatta i sociala medier

En fjärdedel av gruppen har någon gång blivit utsatt online

SÅ KRÄNKS DITT BARN I SOCIALA MEDIER.

Trots att färre barn med intellektuell funktionsnedsättning använder sociala medier än riksgenomsnittet barn är de personerna i större grad utsatta för elakheter online och på sociala medier. ”Många gånger utgår mobbing tyvärr från att man kanske rent medicinskt är annorlunda”, säger Ulf Dalquist, chef för forskning och omvärldsanalys på Statens medieråd.

Ungefär vart fjärde (24 procent) barn i åldern 13-16 år med intellektuell funktionsnedsättning har någon gång råkat ut för att någon varit elak mot dem på sociala medier, eller överlag via nätet och mobilen. Även fast användningen av sociala medier är betydligt lägre hos barnen med intellektuell funktionsnedsättning (44 procent) i jämförelse med riksgenomsnittet (92 procent).

Enligt Ulf Dalquist på Statens medieråd är utgångspunkten för mobbing ofta baserad på att man är annorlunda på något sätt.

– Vår studie bygger på enkätsvar som uteslutande särskoleelever har fått besvara. Men internationella studier på ämnet som baseras på intervjuer framkommer det att det är just att den som är annorlunda som ofta blir föremål för mobbing, säger han.

Tidigare har Statens medieråd gjort en liknande rapport baserat på unga med kognitiva funktionsnedsättningar som ADHD och Asbergers syndrom.

– Vi tror att det behövs riktade åtgärder. Att man behöver skriva om delar av läroplanen om hur man skyddar sig mot sådana här kränkningar och att det materialet även kan anpassas för särskolan, säger Ulf Dalquist.

Publicerad 16 July 2019 00:00