Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Sex dömda sedan samtyckeslagen trädde i kraft

84 åtal väcktes under ett års tid

Av
Sofia Sundqvist

SVERIGE. När samtyckeslagen trädde i kraft för ett år sedan infördes den nya brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt.

Mellan början av juni 2018 och slutet av juni 2019 väcktes 84 åtal, där oaktsam våldtäkt fanns med som första eller andra brottsrubricering. Av dem var det sex personer som dömdes.

I 45 av fallen dömdes de åtalade istället för våldtäkt, och i 32 av fallen friades de helt.

– Rättsreglerna runt våldtäktsbrott har ändrats sammantaget sett. Den grundläggande skillnaden nu är att våld eller hot eller utnyttjande inte längre än en nödvändig förutsättning för brottet. Åklagarens bevisbörda är emellertid densamma, säger expertåklagaren Helena Rosvall till Nyhetsbyrån Siren.

Expertåklagarna följer praxisbildningen i domstolarna kring samtyckeslagen noga, berättar Helena Rosvall. Men effekten av den nya lagstiftningens går inte att slå fast än.

– Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser kring hur praxis utvecklat sig. Men inom den närmaste tiden väntas en dom från Högsta domstolen om den nya lagstiftningen, säger hon till Siren.

Publicerad 09 July 2019 08:12