Genrebild.

Genrebild. Foto: Frank Peters/Adobe Stock

Antalet passagerare minskar – skånska flygplatser pausar miljonsatsningar

Stort tapp årets första kvartal

STURUP/ÄNGELHOLM.

Flygplatserna i Skåne drabbas hårt av det minskande flygresandet. Satsningar på 150 miljoner kronor på Malmö airport och Ängelholms flygplats skjuts på framtiden.

Av
Emma Brännman

Under årets första kvartal tappade Malmö airport elva procent av passagerarna jämfört med förra året. I april förklarade flygplatschefen Peter Weinhandl minskningen med en allt mer intensiv klimatdebatt för Lokaltidningen.

Även Ängelholms flygplats noterar ett tapp i antalet passagerare. Det gör att ledningarna för de båda flygplatserna har bestämt att skjuta planerade investeringar om 150 miljoner kronor på framtiden. Alla satsningar som inte är absolut nödvändiga ur säkerhets- och myndighetssynpunkt läggs på is. Det skriver Sydsvenskan.

De tänkta investeringarna innefattar bland annat en ombyggnation på Malmö airport för att separera avgående och ankommande passagerare i två våningsplan. Något som skulle kosta mer än 100 miljoner. I Ängelholm sparar man till exempel 15-20 miljoner genom att senarelägga flera asfalteringsarbeten.

– Vi tittar över våra investeringsplaner. Vi skjuter på kapacitetsutbyggnad och volymutveckling […] De minskningar vi drabbats av är till delar ett trendbrott. Inrikesflyget lär inte öka nämnvärt, framför allt inte när flyget får konkurrens också av höghastighetståg, säger Peter Weinhandl till Sydsvenskan.

Publicerad 08 June 2019 07:00