Rapporten om hedersförtryck som nu framtagits är den första av sitt slag för Malmö stad.

Rapporten om hedersförtryck som nu framtagits är den första av sitt slag för Malmö stad. "Tidigare har vi uppskattat förhållandena i Malmö utifrån en rapport som dåvarande Ungdomsstyrelsen tog fram för Stockholm 2006 eller 2007", säger Nils Karlsson (MP), ordförande i funktionsstödsnämnden i Malmö stad. Foto: Markus Celander/Ritzau Scanpix/Mads Nissen

Rapport: Var femte niondeklassare lever i hedersförtryck

Nils Karlsson (MP): "Att läsa detta drabbade mig hårt"

MALMÖ.

Killar och tjejer mördas, misshandlas, stympas och gruppvåldtas, och förövarna är personer i deras egen familj eller släkt. Nyligen färdigställdes en diger rapport över hedersförtrycket i Malmö, Göteborg och Stockholm.
– Samhället har blundat alldeles för länge för detta, nu kommer det att krävas enorma insatser, säger Nils Karlsson (MP), ordförande i funktionsstödsnämnden och initiativtagare i Malmö stad.

Av
Markus Celander

I rapporten deltog cirka 6000 ungdomar i årskurs 9 i Malmö, Göteborg och Stockholm – 2700 av dem från kommunala skolor och friskolor i Malmö stad, vilket nästan är samtliga. Rapporten, som utgörs av en enkät som kompletterats med djupintervjuer av både ungdomar och myndighetspersoner, visar att 20 procent av niondeklassarna i Malmö lever under någon form av hedersnorm, vilket är fler än i Göteborg och Stockholm.

– Att läsa dessa intervjuer drabbade mig hårt, säger Nils Karlsson.

Exempel: En person som utreder våldsutsattas stöd- och skyddsbehov säger om en klient: ”Hennes syster hade träffat en kille och umgicks med honom. Pappan tog hem systern och slaktade henne i källaren. Flickan själv hade varit och gjort make-up inne i badrummet. När hon kom ut tog pappan en sax och klippte sönder fingrarna på henne. Sedan lyckades hon fly och träffa en man som tog henne ut ur landet (…) Hon visade mig fingrarna.”

Det handlar om vålds- och oskuldsnormer, om skam, berättar Nils Karlsson.

– En pojke i tonåren hade satt i system att förgripa sig sexuellt på flickor som lever i hedersförtryck för han visste att de inte skulle våga berätta för någon på grund av skam, att utsättas för förtryck eller rent av döden.

Om det går att gradera eländet så uppfattar han det som att de som råkar värst ut är flickor med intellektuell funktionsnedsättning – som flickan som utnyttjades av killarna på skolgården men som fortsatte att komma dit för att ”hon ville ju vara med sina kompisar”.

– Även funktionsnedsättning är en skam. Samtidigt kan de här flickorna inte ljuga och dölja för föräldrar och bröder vad som hänt.

En person som arbetar inom daglig verksamhet beskriver hur kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har ett lågt värde på äktenskapsmarknaden och tenderar att giftas bort med äldre män från släktens hemland. I många fall utsätts de för allvarligt våld då de inte lever upp till makens förväntningar. ”Problemet är bara att fruns beteende inte förbättras hur mycket våld han än tar till. Hon kan ju liksom inte.” Enligt tjänstepersonen försöker många kvinnor dölja våldet – de vill stanna i äktenskapet då de under hela sitt liva fått höra att de är värdelösa och en börda för sin familj

I rapporten framträder en bild av total tröstlöshet, där de utsatta ungdomarna inte kan få stöd någonstans inom den egna familjen eller släkten. Där är dottern som anges av sin mamma och förs bort av pappan och aldrig mer syns till. De håller tyst, och många vittnar om hur denna utsatthet leder till självmedicinering – smärtstillande, lugnande, narkotika, alkohol.

– Samtidigt ville inte missbruksvården delta i rapporten, eftersom ”deras patienter aldrig har hedersproblematik”, säger Nils Karlsson.

Skammen inkluderar även homosexualitet. En tjänsteperson förklarar: ”De unga killar jag möter har väldigt ofta blivit utsatta för gruppvåldtäkter av personer inom familjen, släkten eller ute i samhället. De tänker att de ska omvända den här personen för det är en sådan jävla skam att den här personen blivit påkommen som bög. Även transtjejer blir utsatta för det”.

En oroande tendens i undersökningen är att många av ungdomarna, både tjejer och killar, är starkt kritiska till svenskt förbud mot tvångsäktenskap och könsstympning, och att män och kvinnor enligt svensk lag har lika rättigheter. Och det blir allt vanligare att flickornas tillvaro begränsas även ute i samhället, att de blir påhoppade av andra ungdomar på grund av sin klädsel.

Enligt svensk lag ska socialsekreterare arbeta med målet att barn ska leva med sin familj – familjen ska alltid underrättas och insatser ska göras med familjen. Men som en socialsekreterare säger i rapporten: ”Socialtjänstlagen är utformad för att hjälpa familjer där de vuxna inser att de har problem – inte för familjer där de vuxna står fast vid att barnet är problemet”.

Rapporten om hedersförtryck är den första i sitt slag för Malmö stad.

– Tidigare har vi uppskattat förhållandena i Malmö utifrån en rapport som dåvarande Ungdomsstyrelsen tog fram för Stockholm 2006 eller 2007. Men det håller inte att bara anta och gissa, utan vi måste veta mer.

Rapporten är gjord på Örebro universitet och utformad på ett akademiskt språk – nu ska den skrivas om till ett enklare språk och sedan ut till berörda tjänstemän och politiker, förklarar Nils Karlsson.

– Det kommer att krävas enorma utbildningsinsatser i utsatta områden om mänskliga rättigheter. Detta är inte bara ett problem för kommunerna, även regionen måste medverka – mödravård, BVC, sjukvård måste uppmärksamma vad det är för skador och i vilket sammanhang de uppstått, och även polisen måste veta mer.

Publicerad 29 December 2018 00:00