Genrebild.

Genrebild. Foto: Bildbyrån

Insänt: Oacceptabelt att 8 av 10 nyanlända misslyckas i Malmös skolor

INSÄNT. I februari så behandlade Grundskolenämnden i Malmö sitt årsanalys, som visade att fyra av fem nyanlända elever i Malmö lämnade grundskolan läsåret 2016/17 utan behörighet till gymnasiet. Detta är ett nästintill totalt misslyckande när det gäller arbetet med nyanlända elever och skapar förutsättningar för enorma sociala problem i Malmö. I en stad som redan idag har en arbetslöshet dubbelt så hög som riket, så står vi inför det faktum att 80 procent av de nyanlända eleverna inte är behöriga till gymnasiet efter att ha lämnat grundskolan.

Sverigedemokraterna Malmö föreslog i sin budgetreservation i Kommunfullmäktige att Mottagningsskolan Mosaik skulle göras om till Sveriges första förberedelseskola. Det som skiljer förberedelseskolan från en mottagningsskola är att de nyanlända elever som lämnar förberedelsekolan måste kunna vara kunskapsmässigt rustade. Detta till den grad att de kan delta i undervisningen i ordinarie svenska klasser. Mottagningsskolans rutiner där man slussar ut elever som inte kan delta i undervisningen i den svenska skolan, ser vi som destruktivt och ett slöseri med resurser.

Sverigedemokraterna har en realistisk invandringspolitik som andra partier till viss del tittar på men det är även viktigt att de som får uppehållstillstånd får möjligheten att bli en del av det svenska samhället och inte hamna i utanförskap.

Det är oacceptabelt att 80 procent av de nyanlända eleverna misslyckas i Malmös skolor. Detta är resultatet av en rödgrön skolpolitik där man skickat ut oförberedda nyanlända elever till den ordinarie undervisningen. Med Sverigedemokraternas förslag om en förberedelseskola så får nyanlända elever en start i Sverige som är anpassad till just dem och kan komma ut till den ordinarie skolan först när de är förberedda.

Även resultatskillnaderna mellan skolorna ökar i Malmö. Misslyckanden är många i invandrartäta skolor och den etniska segregationen i Malmö cementeras. Sverigedemokraternas vill stärka hemmet för att förbättra resultaten i invandrartäta förorter. Vi vill ha personal i skolorna vars uppgift är att stödja föräldrarna i deras kontakt med skolan samt i deras roll som vårdnadshavare för en skolelev. Vi föreslår att Malmö stad ska ha en kommunal policy för samverkan mellan hem och skola. Vi måste förstå hemmets betydelse för skolan och uppmuntra alla föräldrar att engagera sig.

Vi sverigedemokrater kommer kämpa för en skola som skapar möjligheter, sammanhållning och gemenskap. Sverige ska ha en restriktiv invandringspolitik som sätter Sveriges intressen främst men för de nyanlända ungdomar som befinner sig i Sverige legalt så ska Sverige vara ett land fullt av möjligheter och vägen till dessa möjligheter ska börja i en skola som ser till att eleven lyckas.

Jörgen Grubb (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Publicerad 16 March 2018 05:00