Föräldrar ska ta ansvar för sina barns skolarbete – ska skriva under dokument

"Enkla men tydliga punkter om vad som ingår i föräldraskapet"

MALMÖ.

Föräldrar ska se till att barnet kommer utvilad och i tid till skolan, har ätit frukost och har med sig rätt studiematerial. Det är några av punkterna i det förväntansdokument som vårdnadshavare till alla elever i Malmös grundskolor kommer att få skriva under vid höstterminens start.

Dokumentet innehåller punkter om vad som förväntas av skola, elev samt vårdnadshavare. Det är för att förtydliga att det är skolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för barns lärande. Elever förväntas bland annat att uppträda respektfullt och vänligt mot alla, passa tider och ta ansvar för skolarbetet.

I dokumentet kan varje skola komplettera med sina egna ordningsregler samt eventuella konsekvenser om reglerna inte efterföljs.

– Ordning och studiero är två stora utmaningar i klassrummen idag. Det kan tyckas elementärt att påminna om att barnen ska komma mätta och utvilade till skolan, men faktum är att många lärare vittnar om att bristfälliga mat- och sovvanor påverkar undervisningen. Förväntansdokumentet innehåller ett antal enkla men tydliga punkter om vad som kan anses ingå i föräldraskapet, vad som ligger i skolans uppdrag, och vad eleven själv behöver tänka på, säger Sara Wettergren (L), ordförande i grundskolenämnden, i ett pressmeddelande.

Förväntansdokumentet är inte juridiskt bindande, men kan användas som stöd och uppföljning vid till exempel utvecklingssamtal eller föräldramöten. En del grundskolor i Malmö använder redan förväntansdokument, men nu införs det i alla.

Publicerad 25 May 2019 00:00