Filmerna om professor Balthazar sändes i många länder.

Filmerna om professor Balthazar sändes i många länder. Foto: Creatice Commons

Professor Balthazar utgångspunkt i utställning

Behzad Khosravi Noori förenar barnkultur och världspolitik

MALMÖ. Den 18 maj öppnar utställningen Professor Balthazar och monumentet över den osynliga medborgaren på Malmö konstmuseum.

Barnprogrammet om den påhittiga professorn producerades 1967– 1978, mitt under kalla kriget i forna Jugoslavien. Serien visades i mängder av länder och började sändas i Sverige 1970. . I utställningen utgår konstnären Behzad Khosravi Noori från minnet från Balthazarfilmerna, som han såg i Iran under 1980-talet, för att dels titta närmare på de konstnärliga förutsättningar som påverkade produktionen av serien och dels utforska kopplingar till de stora världshändelserna. Genom att följa Professor Balthazar, först till animationsstudion Zagreb Film och vidare till den alliansfria rörelsen framträder en ny karta över politiska och konstnärliga förhållanden under kalla kriget. Den alliansfria rörelsen var ett förbund av nationer som stod utanför uppdelningen av öst och väst under kalla kriget, och enades kring ett fokus på antirasism, antikolonialism och fredssamarbete.

– Genom att förena barnkultur och världspolitik skapar Khosravi Noori ett nytt sätt att se på historien. Det är ett väldigt spännande konstnärligt grepp. Och det är viktigt, inte minst som en påminnelse om att historieskrivningen ser olika ut beroende på perspektiv, tid, plats och sammanhang, berättar Anna Johannson, intendent på Malmö konstmuseum, i ett pressmeddelande.

Publicerad 13 May 2019 09:48