Frågan har lyfts i arbetsgrupperna och enkäten visar att det överlag har blivit bättre sedan den första rapporten för ett år sedan.

Frågan har lyfts i arbetsgrupperna och enkäten visar att det överlag har blivit bättre sedan den första rapporten för ett år sedan. Foto: Mostphotos

Ny rapport: Fortfarande svårt för hemtjänstpersonal att hinna gå på toaletten

Situationen har dock förbättrats

MALMÖ. Förra året visade en larmrapport att hemtjänstpersonal varken hann gå på toaletten eller dricka på arbetstid. En uppföljande enkät visar att frågan lyfts och diskuterats på arbetsplatserna, men att en majoritet av de tillfrågade upplever fortfarande att det kan vara svårt att hinna.

Rapporten, som fackförbundet Kommunal genomförde, visar att anledningen till man inte hinner ta de här pauserna beror på att arbetsschemat är så pressat och inte minst att förflyttningstiderna mellan insatserna är för snäva eller orealistiska. ” Jag dricker inte oavsett årstid eftersom det inte finns tid för toalettbesök mer än på rasten”, var en kommentar. Frågan har sedan dess lyfts. Arbetsgivaren, Malmö stad, har uppmanat sektionschefer att diskutera frågan på arbetsmöten och hur den kan lösas lokalt.

En uppföljande enkät från Kommunal, som skickades ut till 1 351 tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten och som 519 besvarade, visar att det blivit något bättre och att frågan faktiskt diskuterats. Däremot upplever en majoritet ingen förbättring för arbetskamrater att ta sådana här pauser. ”Nej, ingen skillnad”, ”Finns fortfarande inte tid för toalettbesök när man är ute och arbetar då scheman är så fulla” och ”Det är ett stort problem när det gäller kvällspass. Vi har två minuter mellan insatser” är några av kommentarerna.

– De flesta arbetsplatser har diskuterat det, några har hittat lösningar. Jag tror att det ställdes på sin spets i somras när det var så varmt och man tvungen att hitta lösningar. En del har ändrat i schemat, i andra fall har kollegor hjälpt varandra. Men resultatet från den här enkäten visar att vi är långt ifrån färdiga och måste fortsätta arbeta med de här frågorna, säger Ewa Glimhed, ordförande för Kommunal Skåne sektion Malmö Vård och Omsorg.

Hon och Kommunal menar att det så kallade ”minutschemat” måste bort.

– Där står det står vilka insatser en brukare ska få. Exempelvis, klockan 19.32 ska personalen vara hos Kalle Svensson, vilket innebär att man måste lämna Svea Andersson klockan 19.28. Det betyder att man har fyra minuters förflyttningstid. Men om någon i personalen är sjuk eller om Svea tar längre tid än vad som står i schemat försvinner förflyttningstiden. Lägg istället in bättre förflyttningstider så att man får tid att dricka och gå på toaletten, säger hon.

Hemtjänstpersonalen kan använda toaletten i grupplokalen. Men förutom tidsbrist kan det ses med oblida ögon om man tar sig dit.

– Det finns vissa kommentarer i förra undersökningen som gjorde mig så ledsen. Som att chefen tittar snett på personal som kommer till grupplokalen. Om det inte finns offentliga toaletter i närheten är hemtjänstpersonalen hänvisade till att fråga om de får låna brukarens toalett, men det är inte alltid man vill det och framför allt ska man inte behöva göra det, säger Ewa Glimhed.

Hon fortsätter:

– Det är ett rörligt och tungt jobb som hemtjänsten utför och de behöver naturligtvis både dricka och gå på toaletten. Det handlar även om mötet med brukaren. Man ska kunna ge brukaren sin odelade uppmärksamhet.

Åsa Ollerstam Lundh, avdelningschef på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad, håller med om att det är en väldigt viktig arbetsmiljöfråga.

– Efter den förra rapporten gjorde vi en egen undersökning för att se i vilka grupper det var bekymmer med pauser för dricka och toalettbesök. Vi kunde då konstatera att det var i ett fåtal grupper som det här upplevdes som ett bekymmer. Vi bestämde då i samverkan med Kommunal att vi skulle jobba vidare där det upplevdes som ett bekymmer. De grupperna fick uppmaning att titta vidare på det och för att hitta lösningar, säger hon.

Hon menar att den uppföljande enkätens resultat visar att arbetet haft resultat.

– Vi kan konstatera att det ser bättre ut och det känns bra.

Men en majoritet upplever inte att arbetskamrater har större möjlighet till toabesök och drickpauser än innan?

– Det kan handla om att alla inte exempelvis inte vet var de toaletter man kan använda finns. Det vi märkte när frågan lyftes i arbetsgrupperna var att man plötsligt pratade med varandra på ett annat vis och att man tillsammans hittade lösningar och hjälpte varandra. Nu kommer vi att gå tillbaka till de grupper där det är ett bekymmer för en dialog.

Publicerad 13 May 2019 07:00