Förslaget finns på Malmöinitiativet.

Förslaget finns på Malmöinitiativet. Foto: Adobe Stock

Förslag: Badbrygga vid hundrastplatsen

"Rekreationsområde för hundens hela flock"

MALMÖ. En Malmöbo har lämnat ett medborgarförslag på om att det borde anläggas en badbrygga vid hundbadet på Ribersborgsstranden.

Så här skriver förslagsställaren: ”Eftersom hundägande har ökat och vi är många som använder hundrastplatsen som ett rekreationsområde för hundens hela flock – inklusive barn – är vi många som vill att Malmö stad anlägger en badbrygga vid hundbadet på Ribersborgsstranden.”

Medborgarförslaget finns på Malmöinitiativet på Malmö stads hemsida. Om förslaget får fler ån 100 röster tas det upp i berörd nämnd.

Publicerad 13 May 2019 00:00