Foto: Adobe Stock

Malmö stad tillsätter en äldreombudsman

Ska stötta, vägleda och ge råd i frågor som rör äldre

MALMÖ.

Malmö stad inför nya tjänsten äldreombudsman från och med den 1 maj. "Nu stärker vi stödet till äldre och deras anhöriga och gör det ännu tydligare vart man ska vända sig om man har synpunkter på vården och omsorgen", säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för hälsa, vård och omsorg.

Av
Markus Celander

Äldreombudsman ska ta emot synpunkter och ge stöd åt personer som har åsikter om kommunens hälso-, vård- och omsorgsverksamheter, samt företräda äldres behov.

Äldreombudsmannen är också seniorrådgivare med uppgift att stötta, vägleda och ge råd i frågor som rör äldres livssituation och hjälpa dem att framföra sina synpunkter och klagomål till verksamheten. Såväl brukare som patienter, äldre och deras anhöriga kan vända sig dit.

– Det ska vara enkelt för den som tar del av vården, men också deras anhöriga, att få tag på rätt information och att få hjälp med frågor och funderingar, säger Anders Rubin i ett pressmeddelande.

Publicerad 25 April 2019 12:52