MG Real Estate är den första utomnordiska aktör som ges en markreservation i området

MG Real Estate är den första utomnordiska aktör som ges en markreservation i området Foto: Malmö stad

Internationellt fastighetsbolag etablerar sig i Norra hamnen

MALMÖ. Malmö stads tekniska nämnd beslutade under onsdagen att godkänna en markreservation till bolaget MG Real Estate för 50 000 kvadratmeter tomtyta i Malmö Industrial Park i Norra hamnen. Tanken är att bolaget ska bygga en logistik- och kontorsanläggning här.

MG Real Estate är den första utomnordiska aktör som ges en markreservation i området.

– Jag tror att intresset för Malmös hamnområde kommer att öka, tack vare hamnens strategiska läge och de möjligheter till samarbete som finns, både med hamnen och med andra verksamheter i området, säger Anna Bertilson, direktör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad, i ett pressmeddelande.

Utvecklingen av Malmö Industrial Park sker i samverkan med Copenhagen Malmö Port (CMP). De företag som etablerar sig i området förväntas bidra till ökad sysselsättning, stärka hamnens verksamheter och öka godsmängder över kaj.

Publicerad 24 April 2019 15:51