Roko Kursar (L).

Roko Kursar (L). Foto: Pressbild

Hemlöshetsboendet krymps från 133 till 33 bostäder

"Det här hade inte varit möjligt att förändra om Liberalerna inte suttit i det nya styret"

LIMHAMN.

Kommunledningen ändrar sig om de planerade bostäderna i kvarteret Spiran i Limhamn. I stället för 133 bostäder för hemlösa blir det maximalt 33, och resten blir studentbostäder. "Det här var ett absolut krav för oss", säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Av
Markus Celander

Det var i augusti 2017 som arbetsmarknads- och socialnämnden tecknade avtal med fastighetsägaren Skånska Strand om att hyra 133 lägenheter i ett bostadskomplex som skulle uppföras på Krossverksgatan i Limhamn. Lägenheterna planerades att hyras ut i andra hand till hemlösa Malmöbor.

Avtalet överklagades och underkändes i både förvaltningsrätten och kammarrätten för att det ansågs bryta mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

S och L-styret i arbetsmarknads- och socialnämnden menar dock att det så kallade hyresundantaget ska gälla i ärendet och beslutade vid ett extrainsatt nämndsmöte den 15 april att – med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet – överklaga kammarrättens dom.

De anser att rättsläget kring hyresundantaget i upphandlingslagen är oklart. (För att hyresundantag ska gälla får den upphandlande myndigheten inte ha utövat ett bestämmande inflytande över uppförandet av byggnaden i fråga – i sådant fall rör det sig om ett byggentreprenadkontrakt som omfattas av upphandlingslagstiftningen.)

Nämnden överklagar även på grund av risken för att Malmö stad ska krävas på skadestånd av Skånska Strand.

I ett pressmeddelande säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande, att Liberalerna nu gjort det de lovat Malmöborna, nämligen att sätta stopp för hemlöshetsboendet.

– Att i samma fastighet endast ha hushåll i utsatt situation hade riskerat bli stigmatiserande för de boende, inte minst barnen. Nu gör vi allt i vår makt för att undvika stora skadeståndskrav och samtidigt ser vi till att begränsa antalet genomgångsbostäder på Spiran till högst 33 istället för 133.

Den nya inriktningen för bostäderna är med andra ord ett resultat av den nya kommunledningen, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

– Liberalerna har lovat Malmöborna att de ska sätta stopp för det ursprungliga upplägget med drygt ett hundratal genomgångsbostäder på ett och samma ställe. Därför backar vi och arbetar för en lösning som innebär en större variation i området, säger hon.

Roko Kursar igen:

– Det här var ett absolut krav för oss och hade inte varit möjligt att förändra om Liberalerna inte suttit i det nya styret.

Moderaterna och centerpartisterna i arbetsmarknads- och socialnämnden röstade emot förslaget att överklaga kammarrättens dom. Helena Nanne (M) andre vice ordförande i nämnden, menar att hela processen kring Spiran har varit och är klantigt skött och i sin helhet obegriplig.

– Och det gäller även Liberalernas agerande. Bara för en vecka sedan lovade de att inte gå med på en överklagan, men nu röstade de för det, säger hon.

Helena Nanne beskriver det extrainsatta nämndsmötet som det märkligaste hon närvarat vid.

– Fullt av konstiga formuleringar från de styrande partierna. Där var advokater närvarande och det skickades handskrivna lappar fram och tillbaka mellan dem och S och L. Det hela slutade med att advokaterna skickades fram för att diskutera saken direkt med oss moderater och centerpartisterna.

Helena Nanne (M).

Helena Nanne (M). Foto: Pressbild

Den kompromiss som gjordes för att gå vidare i processen med fastighetsägaren Skånska Strand, samt överklagandet, beskrivs av S och L som ett sätt att undvika skadeståndskrav från Skånska Strand för avtalsbrott.

Men hur denna kompromiss ska lösa problemet med att hyresavtalet är ogiltigförklarat av två domstolar är oklart, menar Helena Nanne, och vad gäller överklagan är hon tveksam till att högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd.

– Det ger de ju endast om de finner anledning att gå in och ändra i tidigare domar och därmed skapa prejudikat. Den sannolikheten ser jag som försvinnande liten och då står vi kvar vid att Malmö stad måste öppna upphandlingen för andra företag. Men nu har de ju valt att gå vidare med samma fastighetsägare.

Men är det inte bra att försöka undvika skadeståndskrav genom överklagandet?

– Så här långt är advokatkostnaderna uppe i väldigt höga nivåer, och att nu fortsätta med att lägga Malmöbornas pengar på arbetet med ett överklagande, där de inte ens är säkra på att beviljas prövningstillstånd, är häpnadsväckande. Faktum är att det råder en enorm oklarhet om vad som faktiskt händer om domstolsbeslutet står fast, säger Helena Nanne.

Angående Helena Nannes uttalande om oklarheten kring vad som händer om domstolsbeslutet står fast skriver Roko Kursar (L) i ett mejl till Lokaltidningen Limhamn: "Det är viktigt att inte föregå högsta förvaltningdomstolens bedömning. Men självklart kommer Malmö stad att följa lagen. Den nya kommunledningen är överens om att oavsett hur det går begränsas antalet bostäder för hemlösa till maximalt 33."

Fotnot. Även Sverigedemokraterna röstade nej till förslaget om att överklaga kammarrättens dom.

Publicerad 15 April 2019 10:37