Föräldrarnas ansökan avslås.

Föräldrarnas ansökan avslås. Foto: Adobe Stock

Barn får inte heta Allah

"Främst känt som ett gudsbegrepp"

MALMÖ. Ett barn i Malmö får inte ha Allah som ett av sina förnamn. Skatteverket avslår föräldrarnas ansökan om detta, med motiveringen att ”namnet Allah är olämpligt eftersom det kan antas väcka anstöt och har en tydlig religiös innebörd som kan leda till obehag för den som bär namnet. Allah är främst känt som ett gudsbegrepp och inte ett personnamn. Att heta Allah kan väcka negativa reaktioner från omgivningen.”

”Förnamn får bara vara namn som inte kan väcka anstöt, eller kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller-av någon annan anledning är olämpligt”, skriver Skatteverket vidare.

Publicerad 15 April 2019 10:01