Bild: Fastighets- och gatukontoret

Risk för köbildning i Slottsstaden från och med den 15 april

Stort asfalteringsarbete stänger av Mariedalsvägen

MALMÖ.

Ta cykeln i stället för bilen om du måste passera Mariedalsvägen. Det rekommenderar fastighets- och gatukontoret i ett pressmeddelande. Anledningen är ett stort asfalteringsarbete som påbörjas måndagen den 15 april.

Av
Markus Celander

Väldigt många maskiner och personer kommer att vara ute och jobba med asfalteringsarbetet. För att de ska ha det så tryggt och säkert som möjligt, och bilister ska undvika att skada sitt fordon, så kommer Mariedalsvägen att stängas. I rusningstrafik finns det risk att det kommer bli köbildning så var ute i god tid när du ska köra, meddelar fastighets- och gatukontoret.

Dock rekommenderas att de som kan och har möjlighet tar cykeln. Man kommer att kunna passera vägarbetet på gång- och cykelbanan mellan Regementsgatan och Turbinen.

Mariedalsvägen stängs av i två etapper.

Etapp 1 är mellan Tessins väg och Regementsgatan. Denna sträcka stängs måndag den 15 april klockan 9 och beräknas vara öppen igen tisdagen den 30 april klockan 15.

Etapp 2 är sträckan mellan Regementsgatan och Fågelbacksvägen. Detta arbete påbörjas torsdagen den 2 maj klockan 9 och beräknas vara klart fredagen den 17 maj klockan 15.

Under båda etapperna kommer ett körfält att hållas öppet i södergående riktning. Norrut kommer gatan att vara helt avstängd för trafik.

Fordon som kör norrut mot Västra Hamnen har i etapp 1 möjlighet att välja antingen höger eller vänster i Regementsgatans korsning. I etapp 2 kommer samma sorts skyltning vara uppsatt i korsningen Mariedalsvägen-Köpenhamnsvägen.

Man har möjlighet att köra rakt fram till Fågelbacksgatan, men på gatukontoret hoppas de att biltrafiken som bara ska passera asfalteringsarbetet väljer andra vägar.

Publicerad 14 April 2019 07:00