Nyhamnen ska omvandlas under många år.

Nyhamnen ska omvandlas under många år. Foto: Malmö stad

Ny stadsdel ska byggas – med 9 000 bostäder

Ska stå klar år 2055

MALMÖ. En helt ny stadsdel i Nyhamnen planeras. På torsdagen togs ännu ett steg för förverkligande när stadsbyggnadsnämnden godkände förslaget till översiktsplan för området. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att tas tillvara i omvandlingen, samtidigt som det kommer att anläggas parker, trädplanteringar och mötesplatser intill vattnet. Det planeras också för två helt nya öar mellan Nyhamnspiren och Krankajen med plats för bostäder och kontor. Fullt utbyggt ska Nyhamnen rymma närmare 9 000 bostäder, 16 000 nya arbetsplatser samt närmare 2000 grundskoleplatser och 1000 förskoleplatser.

Området förväntas stå helt klart år 2055.

Kommunfullmäktige ska ta ställning till översiktsplanen under hösten 2019.

Publicerad 12 April 2019 09:14