Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Ritzau Scanpix/Simon Skipper

Kriminella driver HVB-hem där unga utnyttjas

Ägarna nekar till alla anklagelser

MALMÖ. Larm om våldtäkt, sexuellt utnyttjande av barn och drogmissbruk. Nu framkommer vad som skett bakom lykta dörrar på tre HVB-hem i Malmö. Samtidigt visar det sig att flera i bolagets ledning är dömda för allvarlig brottslighet. ”De har fina bilar, dyra klockor och har inga problem med att ta till både våld, hot eller lura myndigheter för sin egen vinnings skull”, säger en tidigare anställd till Veckorevyn.

Av
Elisaveta Gräsbeck

I september 2017 inkom ett brev till IVO, inspektionen för vård och omsorg. I brevet beskrivs hur unga utsatts för både fysiska, sexuella och psykiska övergrepp på flera HVB-hem som ägs av samma bolag. Övergreppen ska ha blivit nedtystade av bolagets ledning. Bifogat till anmälan finns även suddiga bilder på övergrepp. Brevets avsändare är anonym, skriver Veckorevyn som gjort granskningen.

I brevet till IVO framgår det att en anställd vid ett tillfälle bevittnat en gruppvåldtäkt. Den anställde arbetade ett sent kvällspass och reagerade över liv och larm bland ungdomarna. I ett rum påträffades en femtonårig flicka på en säng, tillsynes okontaktbar och kraftigt påverkad av något. Flera killar turades om att våldta flickan.

Den anställde anmälde händelsen till bolagets ledning, både skriftligen och genom att prata personligen med dem. Vid allvarliga missförhållanden har ledningen en skyldighet att anmäla händelsen till IVO. Istället för att göra detta valde ledningen att sparka den anställde. Dessutom hotade ledningen med stämning för förtal och man vägrade också att betala ut den anställdes sista innestående löner.

Kort efter att brevet inkommit till IVO genomförde Malmö socialförvaltning en akut flytt av de barn och ungdomar som varit placerade i bolagets HVB-hem. Sex andra kommuner valde att följa Malmö stads exempel. I samma veva startade IVO, socialtjänsten och polisen sina egna, fristående utredningar.

Många av de ungdomar som blev placerade på bolagets HVB-hem hade stora svårigheter och behov av kvalificerat stöd. Det gjorde att bolaget kunde få runt 5500 kronor per barn och dygn, av de kommuner som placerade sina unga där.

– Det är två män i trettioårsåldern som driver själva huvudbolaget. De har fina bilar, dyra klockor och har inga problem med att ta till både våld, hot eller lura myndigheter för sin egen vinnings skull, säger en annan före detta anställd som från början fick bra kontakt med ledningen och därför fått god insyn i bolaget.

Två styrelsemedlemmar i bolaget är bland annat dömda för upprepade narkotikabrott, rattfylleri och för att ha burit kniv på allmän plats. En annan högt uppsatt medarbetare blev 2013 dömd för köp av sexuell tjänst i en av Malmös största kopplerihärvor. Vid ett tillfälle tvingades den yngsta av flickorna till sex med ett femtontal män. Bolagets medarbetare var en av de sista i raden av män som utnyttjade flickan under kvällen.

Det årliga kontrollbesöket av IVO förannonserades. På så vis kunde ledningen se till att lägga om schemat så att personer utan brottsregister arbetade när IVO kom på besök, berättar en före detta anställd.

– Ungdomarna blev också mutade. Eftersom IVO ofta vill intervjua några ungdomar om hur de har det så fick ungarna extra mycket pengar om de sa att allt var bra på HVB-hemmen. Och dokument om känsliga händelser låg alltid på den ”trasiga” datorn.

År 2017 hade bolaget en vinst på cirka 10 miljoner. Ansökningar och tillstånd som styrelsemedlemmarna är kopplade till, visar att de köper upp andra bolag med redan färdiga tillstånd – trots att detta är olagligt. En anställd berättar att så fort bolaget blir granskade, så stänger de ner verksamheten och byter namn på bolaget. De kan behålla IVOs tillstånd så länge de inte byter organisationsnummer.

I maj förra året ansökte bolaget att få starta en helt ny stödverksamhet för barn och unga. IVO sa då nej med motiveringen att man tidigare hittat allvarliga brister i bolagets verksamheter. Ungdomarnas säkerhet ansågs inte kunna garanteras.

Idag har bolaget bytt både namn, styrelse och adress. Enligt bolagsverket är det en 60-årig affärsman som nu sitter som i styrelsen. Mannen är tidigare dömd för bokförings- och skattebrott och grovt bedrägeri. Han menar att bolaget idag inte har någon HVB-verksamhet, utan använder sina lokaler för välgörande ändamål till utsatta familjer. Enligt IVO driver dock bolaget fortfarande två HVB-hem.

De två utpekade före detta styrelsemedlemmarna vill inte ge någon kommentar kring anklagelserna om övergrepp, misshandel och hot om våld på HVB-hemmen. Båda nekar till alla anklagelser.

Publicerad 22 March 2019 00:00