Grävande i arkiv, intervjuer och grundlig research - Kjell Larsson, Göran Olsson och Billy Fransson från Limhamns museiförening har lagt ned mycket arbete på utställningen om Ön.

Grävande i arkiv, intervjuer och grundlig research - Kjell Larsson, Göran Olsson och Billy Fransson från Limhamns museiförening har lagt ned mycket arbete på utställningen om Ön. Foto: Markus Celander

Ön – en berättelse om starka män

"Ambitiös och fullmatad" utställning fyller Soldattorpet

LIMHAMN. Limhamns museiförenings nya utställning på Soldattorpet handlar om Ön. "Ön är ett elegant exempel på förstklassig avfallshantering", säger museiföreningens Göran Olsson.

Av
Markus Celander

En storm julen 1902 orsakade svår förödelse i Limhamns hamn. Denna händelse, i kombination med att mer plats behövdes för industrier, ledde till att kungliga lotsstyrelsen tre år senare beviljade att Ön skulle byggas, detta efter önskemål från bland annat Limhamns starke man, industrimannen R F Berg.

Skador på Malmö Limhamns järnväg efter orkan natten mellan den 25 och 26 december 1902.Natten till annandag jul 1902 rasade en svår storm i Sydsverige. Från hela västkusten rapporterades om svår förödelse, förlisningar och dödsolyckor. I Öresund steg vattennivån nära 2 meter över medelvattenståndet. Vattnet gick ända upp till husen på torgets västra sida. Järnvägen mellan Limhamn och Malmö, som låg på en bank i havet, blev helt förstörd. Banken spolades bort och spåren ställde sig på kant som ett jättestaket. Vågbrytaren utanför hamnen förstördes och flera fartyg slogs sönder. Vattnet trängde in i husen närmast stranden, ofta med sådan fart att de boende måste fly för att inte drunkna. Hamnen och cementfabriksområdet hade byggts upp av skrotsten från kalkbrottet. Det var rationell avfallshantering, cementindustrins

Skador på Malmö Limhamns järnväg efter orkan natten mellan den 25 och 26 december 1902.Natten till annandag jul 1902 rasade en svår storm i Sydsverige. Från hela västkusten rapporterades om svår förödelse, förlisningar och dödsolyckor. I Öresund steg vattennivån nära 2 meter över medelvattenståndet. Vattnet gick ända upp till husen på torgets västra sida. Järnvägen mellan Limhamn och Malmö, som låg på en bank i havet, blev helt förstörd. Banken spolades bort och spåren ställde sig på kant som ett jättestaket. Vågbrytaren utanför hamnen förstördes och flera fartyg slogs sönder. Vattnet trängde in i husen närmast stranden, ofta med sådan fart att de boende måste fly för att inte drunkna. Hamnen och cementfabriksområdet hade byggts upp av skrotsten från kalkbrottet. Det var rationell avfallshantering, cementindustrins "sopor" blev till värdefull industrimark. När nu den skadade vågbrytaren skulle förstärkas – vad var naturligare än att samtidigt fortsätta utfyllnaden ut i Öresund. Av vågbrytaren blev snart en ö, förenad med fastlandet med en svängbro. Ön hade bildats. Foto: Limhamns museiförening

Byggmaterialet var knadder från kalkbrottet – det vill säga sten som inte dög till cement – som dumpades över ett 2,5 meter djupt grund en bit utanför hamnen. Detta knadder växte etappvis ut till Ön.

Arbete med att sortera knadder.

Arbete med att sortera knadder. Foto: Limhamns museiförening

Museiföreningens utställning utgörs av ett par hundra bilder och kartor som visar Öns utveckling från renodlad industrimark till dagens bostadsområden. Det är inte minst en berättelse om starka män, som R F Berg och hans efterträdare på Skånska Cement, Ernst Wehtje. En annan man som dyker upp i berättelsen under 1920- och -30-talet är en pilot vid namn Herman Göring.

Åren efter första världskriget lade de allierade hinder i vägen för den tyska luftfarten och flygindustrin. En följd blev att den tyska flygindustrin sökte sig utomlands för att kringgå de allierades förbud. Junkers Flugzeugwerk i Dessau fick kontakt med de svenska bröderna Carl och Adrian Florman som 1924 hade startat ett lufttrafikföretag, AB Aerotransport (ABA) och vars flygplansflotta i augusti 1924 bestod av sex enmotoriga trafikflygplan av typern Junkers F 13. Åren 1925–1935 monterade och tillverkade AB Flygindustri Junkersflygplan i det nerlagda Limhamns Skeppsvarvs lokaler på Ön. Junkers K 47 S-AABW, ett tvåsitsigt jaktplan, var en föregångare till den från andra världskriget kända tyska störtbombaren Junkers Ju 87 ”Stuka”.

Åren efter första världskriget lade de allierade hinder i vägen för den tyska luftfarten och flygindustrin. En följd blev att den tyska flygindustrin sökte sig utomlands för att kringgå de allierades förbud. Junkers Flugzeugwerk i Dessau fick kontakt med de svenska bröderna Carl och Adrian Florman som 1924 hade startat ett lufttrafikföretag, AB Aerotransport (ABA) och vars flygplansflotta i augusti 1924 bestod av sex enmotoriga trafikflygplan av typern Junkers F 13. Åren 1925–1935 monterade och tillverkade AB Flygindustri Junkersflygplan i det nerlagda Limhamns Skeppsvarvs lokaler på Ön. Junkers K 47 S-AABW, ett tvåsitsigt jaktplan, var en föregångare till den från andra världskriget kända tyska störtbombaren Junkers Ju 87 ”Stuka”. Foto: Limhamns museiförening

Museiföreningens Göran Olsson, Billy Fransson och Kjell Larsson har arbetat med utställningen i fem månader.

– En ambitiös och fullmatad utställning. Soldattorpet är inte stort, hade vi haft större plats hade vi lätt haft en dubbelt så stor utställning. Vårt stora problem har varit att sålla bland materialet, säger Göran Olsson.

Utställningen om Ön invigs på Soldattorpet lördagen den 27 april klockan 13 och pågår fram till hösten.

Tidig bild av Ön.

Tidig bild av Ön. Foto: Limhamns museiförening

Publicerad 22 March 2019 09:20