Foto: Pressbild/FTI

Tygelsjö får tillfällig återvinningsstation

Tas bort när invånarna får sina fyrfackskärl

TYGELSJÖ.

För några veckor sedan försvann återvinningsstationen från Laavägen då den stod i vägen för byggstart på ett nytt bostadsområde. Nu placeras en ny station ut i byn från och med fredagen den 22 mars.

Av
Markus Celander

När återvinningsstationen togs bort från Laavägen flyttades den till en plats vid fotbollsplanen där den skulle stå tillfälligt. Men några veckor senare försvann den även härifrån efter klagomål från boende i närheten. Dessutom saknades det bygglov.

Men FTI, Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna, har däremot bygglov för den nya platsen i korsningen Glostorpsvägen-Ambultsvägen. Även här har boende klagat på placeringen, men dessa överklaganden har avslagits av Mark- och miljödomstolen.

– Många Tygelsjöbor har saknat en station i området sedan återvinningsstationen på Laavägen stängde. Då det är svårt att hitta plats och få bygglov i Tygelsjö behövde vi för att få till en station använda platsen på Glostorpsvägen-Ambultsvägen trots att det är en utsatt placering nära hus och fastigheter, som många närboende yttrat sig över. Detta är dock en tillfällig lösning fram tills att Tygelsjöborna får sina fyrfackskärl. I samband med det kommer stationen att tas bort, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att det inte är en optimal plats men att hon hoppas att Tygelsjöborna tar hänsyn till dem som bor nära och inte lämnar sina förpackningar sent på kvällen, samt att man håller rent och snyggt och inte heller lämnar annat utanför behållarna.

Fotnot. En återvinningsstation ska placeras ut permanent på området som nu byggs när detta är klart.

Publicerad 19 March 2019 10:15